Viktig melding!

Nordre Follo og omkringliggende kommuner innfører strenge smitteverntiltak.
Skolen er derfor stengt, og det blir digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar.

Pilotklasse

Dette er et tilbud til deg som har fullført videregående skole i hjemlandet.  Søkere fra mange land har også et krav om minst et års høyere utdanning etter videregående, for å få generell studiekompetanse.

I Viken så er det Askim vgs som har dette tilbudet. Tilbudet er opprettet for at elever med kort botid i Norge skal kunne bygge videre på medbrakt kompetanse og få en rask kvalifisering til høyere utdanning.

Hovedrammen for skoleåret 2020/2021 er 14 timer norsk pr. uke, 7 timer engelsk per uke, 3 timer samfunnsfag og 2 timer kroppsøving. I tillegg skal elevene velge et programfag. Totalt 30 timer per uke.

Studiet er intensivt og setter store krav til deltakerne om oppmøte og tilstedeværelse.

Til toppen