Pilotklasse

Dette er et tilbud for deg som har fullført videregående skole i hjemlandet men grunnet kort botid i Norge trenger mer opplæring i norsk og engelsk. 

I Østfold så er det Askim vgs og Halden vgs som har dette tilbudet. Tilbudet er opprettet for at elever med kort botid i Norge skal kunne bygge videre på medbrakt kompetanse og få en rask kvalifisering til høyere utdanning.

Hovedrammen for skoleåret 2018/19 er 14 timer norsk per uke + 7 timer engelsk per uke. I tillegg så skal karriereveiledning prioriteres. Opplæringstilbudet avklares endelig når deltakerne er kartlagt.

Til toppen