IT-hjelp og skole-PC

Digital kompetanse er viktig og derfor satser vi på daglig bruk av digitale verktøy i alle fag.

Skolens IT-kontor ligger sentralt i underetasjen, og er åpent hver dag fra kl 08.00 - 15.30. Her får du hjelp og veiledning i forhold til teknisk vedlikehold av din skole-PC, både når deg gjelder maskinvare og programvare. Vi hjelper deg også med å koble din mobiltelefon til skolens trådløse nettverk.

Du får  utdelt en skole-PC når du har undertegnet en utlånsavtale. Dette gir deg både rettigheter og plikter som du kan lese mer om i husreglene.

Ved eventuell tap eller skade på utlånsutstyr fra skolen, må du henvende deg raskt til oss på IT. I slike tilfeller gjelder følgende rutine:

  • Når du opplever skade/tap, må du melde fra til IT.
  • Vi skriver ned forklaringen din på hvordan skaden har oppstått. Denne forklaringen sendes til forsikringsselskapet som avgjør om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
  • Dersom skaden ikke dekkes av forsikringen, vil du bli erstatningspliktig med et beløp tilsvarende det beløp som reparasjonen koster, men ikke mer enn maksimalbeløpet (for aktuell årsmodell) som oppgis i utlånskontrakten.
  • I den forbindelse er det viktig at du beskriver den faktisk forklaringen.
  • En forklaring av typen «vet ikke hva som skjedde», vil nemlig ikke føre til at skaden dekkes, og du vil dermed bli erstatningspliktig.
  • Er du under 18 år, vil hjemmet holdes orientert om saksgangen.
  • Å endre forklaring underveis er imidlertid verken enkelt eller gunstig for saken, så du bør være presis i forklaringen fra starten av.

Kontakt

Dag Reidar Wengen
E-post
Telefon 69 81 63 93
Mobil 930 12 699
Thor André Tangnes Kristoffersen
E-post
Telefon 69 81 63 17