Udokumentert fravær

Første halvår

Det er fraværsgrense i alle fag på 10% (gjelder udokumentert fravær). Ved over 10% fravær på timetallet i halvår 1 i faget, mistes retten til karakter i første halvår.

Udokumentert fravær 1. halvår

 

Andre halvår

Det er fraværsgrense i alle fag på 10% (gjelder udokumentert fravær).

Over 10% fravær på samlet årstimetall i faget, mistes retten til halvår 2-karakter/ standpunktkarakter.

Udokumentert fravær 2. halvår