Fravær som ikke skal virke inn på fraværsgrensen

Kan man dokumentere gyldig fravær, skal det unntas 10% fraværsgrense allerede fra første dag. Fraværet føres imidlertid på vitnemål/ kompetansebevis

Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle timer. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær du kan ha i hvert enkelt fag. Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får du ikke karakter i faget.

Fravær som ikke skal virke inn på fraværsgrensen