Foreldrerepresentanter Vg1

Foreldrerepresentantene er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. De skal opprettholde god kontakt med alle elever og foreldrene i klassen og ivareta deres interesser. Videre skal de vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt og positivt miljø i klassen.

Oversikten over foreldrerepresentanter i Vg1 ligger vedlagt her.