Elevkort - fylles ut første skoleuke

Fremgangsmåte:

1. Elevene fyller ut vedlagte elevkort elektronisk på sin PC

2. Elevene skriver ut og leverer elevkortet til kontaktlærer

3. Kontaktlærer leverer klassens elevkort samlet til Mette Boysen på kontoret.