Trenger du hjelp med eksamen?

Helga Sofie Berg kan hjelpe deg med spørsmål du har om eksamen enten du skal ta eksamen som elev eller privatist.

Eksamensansvarlig kan hjelpe deg med eksamen. Helga Sofie gir deg veiledning og opplysninger vedrørende eksamen eller eksamensrett. Helga Sofie har kontor innenfor resepsjonen i G-bygget.

Det er to eksamensperioder i året, i november/desember og mai/juni.

De fleste eleveksamener gjennomføres på våren. De mest vanlige eksamensformene er skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk.

Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med eksamen, kan du søke om dette før 1. april. Det må søkes om tilrettelegging i fag for hver eksamensperiode. For høsteksamen søker du helst samtidig med oppmeldingsfristen og senest før 3 uker før selve eksamen. Her finner du søknadsskjema

Les mer om eksamen eleveksamen her: https://www.ostfoldfk.no/opplaring/eksamen/elev/

Skal du melde deg opp til privatist eksamen kan du lese mer her: https://www.ostfoldfk.no/opplaring/eksamen/privatist

 

Ofte stilte spørsmål om eksamen

Kontakt

Helga Sofie Berg
E-post
Telefon 69 81 63 03
Mobil 464 67 394