Oversikt over skoletilbudet skoleåret 2018/19

Under finner du skolens klasser og elever skoleåret 2018/19.

Oversikten er ajour per 14. august kl. 09.00.

Studieforberedende klasser og antall elever:

SF - klasser og elever Vg1
Årstrinn Utdanningsprogram Klasser Elever
Vg1 Studiespesialisering 5 141
Idrettsfag 1 30
Musikk, dans, drama 1 16
Vg2 Studiespesialisering 5 134
Idrettsfag 1 28
Musikk, dans, drama 1 8
Vg3 Studiespesialisering 6 160
Idrettsfag 1 26
Musikk, dans, drama 1 15
Påbygging 2 59
Påbygging for elever med fagbrev 1 18
Totalt studieforberedende 25 635

 

Yrkesfaglige klasser og antall elever:

YF-klasser og antall elever
Årstrinn Utdanningsprogram Klasser Elever
Vg1 Elektrofag 4 55
Teknikk og industriell produksjon 3 44
Bygg- og anleggsteknikk 1 16
Helse- og oppvekstfag 4 66
Service og samferdsel 2 43
Vg2 Data og elektronikk 1 6
Elektrofag 2 26
Arbeidsmaskiner 1 12
Kjøretøy 1 12
Industriteknologi 1 16
Klima, energi, miljø 1 12
Helsearbeiderfag 2 32
Barne- og ungdomsarbeiderfag 2 28
Transport og logistikk 1 16
IKT-servicefag 1 15
Totalt yrkesfag 27 399

Skolen som helhet vil dermed ha 52 ordinære klasser og 1034 elever ved skolestart høsten 2018.


Skolen vil også dette skoleåret ha 2 kombinasjonsklasser med 30 elever for minoritetsspråklige elever i aldersgruppen 16-20 år.

Pilotklassen er ny av året. Her er det tatt inn 12 elever.


Spesielt tilbud på Vg1-nivå vil være:
0OTEA - klasse for elever knyttet til oppfølgingstjenesten


Spesielt tilbud på Vg3-nivå vil være:
3TYFAS - flerfaglig Vg3


Skolen vil også ha følgende kurs for voksne:
2HEAAR - Vg2 helsearbeiderfag (19 deltakere)
3HEARS - Vg3 helsearbeiderfag (18 deltakere)