Gjennomføring av fagvalg for Vg2 og Vg3

Programfagvalg for elever på studieforberedende

Årets fagvalg gjennomføres i to runder. Første runde er et prøvevalg. Da velger elevene fra en liste over aktuelle fag som skolen kan tilby. Prøvevalget danner grunnlaget for oppsettet av hvilke fag som skal undervises samtidig (det vil si i samme blokk) og hvilke fag skolen skal tilby eller ikke tilby utfra elevenes fagønsker og behov. Runde to er hovedvalget. I hovedvalget er fagene organisert i blokker. Alle fag i en blokk ligger på en linje og disse fagene vil ha undervisning samtidig. Elevene kan derfor bare velge ett fra hver linje (blokk).

Elever på musikklinja har egne programfag, så de skal bare velge matematikkfag for VG2 hvis de går i VG1. Dette gjøres ved at ansvarlig for fagvalget tar kontakt med klassens kontaktlærer.

Elever på idrettslinja kan velge mellom toppidrett, breddeidrett eller ett av de andre fagene som vil bli tilbudt samtidig på timeplanen. I tillegg skal elever som går i VG1 velge et matematikkfag for VG2.

Elever på studiespesialiserende skal normalt velge tre programfag for VG2 og tre programfag for VG3. I tillegg skal de som går i VG1 velge ett matematikkfag for VG2.

I tillegg til fagvalgansvarlig, er skolens karriererådgivere også tilgjengelige for elever som har spørsmål i forbindelse med fagvalget. Skolens fagvalgansvarlig er Anja Saxebøl. Skolens karriererådgiver for studieforberedende er Kenneth Jansen.

Frister våren 2019:

Prøvevalg for elever i VG1 som skal velge for VG2: 15. januar 2020 kl. 15.00.

Hovedvalg for elever i VG1 som skal velge for VG2: Kommer tilbake til dato

Hovedvalg for elever i VG2 som skal velge for VG3: Kommer tilbake til dato

De fagene man velger i hovedvalget er bindende. Det kan være muligheter for å bytte ved feilvalg etter dette, men dette er bare hvis det er gode grunner for byttet og hvis skolen har mulighet til å tilby ønsket nytt fag til eleven.

Kontakt

Anja Saxebøl
E-post
Telefon 69 81 63 13
Mobil 950 74 571