Fagvalg Vg2 og Vg3 studiepesialisering

På Vg2 skal du ha 3 programfag i tillegg til matematikk. Ut fra fagvalget ditt får du tildelt et programområde, enten språk/samfunnsfag/økonomi eller realfag.
 

ST - programområde realfag
ST - programområde realfag
Programområde realfag Vg2 Vg3
Matematikk, realfag 5 timer/uke 5 timer/uke
Matematikk, samfunnsfag 5 timer/uke 5 timer/uke
Fysikk 5 timer/uke 5 timer/uke
Biologi 5 timer/uke 5 timer/uke
Kjemi 5 timer/uke 5 timer/uke
Informasjonsteknologi 5 timer/uke 5 timer/uke
ST - programområde språk, samfunnsfag og økonomi
ST - programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Programområde språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 Vg3
Engelsk: Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Litteratur engelsk 5 timer/uke 5+5 timer/uke
Fremmedspråk: Tysk, Fransk og Spansk 5* timer/uke
Kultur og kommunikasjon 5 timer/uke 5 timer/uke
Reiseliv og språk 5 timer/uke 5 timer/uke
Historie og filosofi 5 timer/uke 5 timer/uke
Politikk og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Sosialkunnskap 5 timer/uke 5+5 timer/uke
Næringslivsøkonomi: Økonomistyring, Økonomi og ledelse 5 timer/uke 5 timer/uke
Psykologi 5 timer/uke 5 timer/uke
Markedsføring og ledelse 5 timer/uke 5 timer/uke
Rettslære 5 timer/uke 5 timer/uke
Entreprenørskap og bedriftsutvikling: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Bedriftsutvikling, Innovasjon og internasjonalisering 2 5 timer/uke 5 timer/uke

*Tilbudet er et fylkeskommunalt digitalt tilbud.

Valg av programfag:

Innenfor samme programområde må du velge fordypning innen 2 programfag. Det vil si at innen et av programområdene må du velge 10 + 10 timer. Det tredje faget kan være oppfølging av ytterligere et fag fra Vg2 eller et nytt fag i Vg3. 

Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt i vg3.

Tilleggspoeng for realfag:

 • Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk1, kjemi1, biologi1, teknologi og/eller IT1.
 • Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og/eller fysikk2
 • 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi2, biologi2 og/eller IT2.
 • Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

Tilleggspoeng for språkfag:

 • Alle språkfag  på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Alle språkfag  på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv, gir 1 tilleggspoeng.
 • Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

Oppsummering:

 • Alle skal velge 3 programfag (4 for de som velger programfag matematikk R1 eller S1)
 • 2 av programfagene må være innenfor samme programområde og må velges både på Vg2 og Vg3.
 • Velger du realfag eller språkfag (ikke engelsk) vil du få ekstrapoeng (0.5 poeng per fag på Vg2) som legges til når du skal regne ut din gjennomsnittskarakter.
 • Lytt både til hode og hjerte når du skal velge programfag.

Kontakt

Anja Saxebøl
E-post
Telefon 69 81 63 13
Mobil 950 74 571