Fagvalg Vg1 studiespesialisering

Skal du starte på studiespesialisering vg1 neste skoleår står du overfor to viktige fagvalg. I fagene matematikk og fremmedspråk følger du ikke klassen din. I disse fagene deles du og dine medelever inn i grupper ut fra fagvalg.

Matematikk – velg 1P eller 1T

Det er obligatorisk med 8 timer matematikk for å få generell studiekompetanse, 5 timer på vg1 og 3t på vg2. Det er mulig å utvide matematikkfaget med flere timer programfag både på vg2 og vg3. Enkelte studier ved universiteter og høgskoler krever programfagsmatematikk (spesiell studiekompetanse). For eksempel visse studier innen økonomiske og naturvitenskaplige områder som medisin og realfag.

Faget matematikk 1T (T står for teoretisk) forbereder deg godt til å ta programfagsmatematikk. Kurset bygger videre på kompetansemålene fra ungdomstrinnet, og du skal lære ganske mye nytt, særlig innen fagområdene geometri og funksjoner. 1T er et godt valg for deg som tenker å ta mer matematikk og andre realfag. Skolen anbefaler kurset for deg som har et relativt godt faglig utgangspunkt fra ungdomsskolen og som liker matematikk.

Faget matematikk 1P (P står for praktisk) bygger også videre på matematikken fra ungdomsskolen, men det er mer repetisjon og ikke fullt så mye nytt. Faget er knyttet nært til praktiske situasjoner i hverdagslivet, og økonomi er et viktig hovedområde i faget. Det er mulig å gå videre fra 1P til samfunnsfaglig programfagsmatematikk (S1), men vi anbefaler det kun dersom du får en god karakter i faget. De fleste som velger 1P på vg1 fortsetter med 2P (3t) på vg2, og avslutter matematikkfaget med dette. Du får generell studiekompetanse med praktisk matematikk, noe som er inntakskravet ved 90% av studietilbudene på høgskoler og universitet.

Dersom du føler deg usikker på valget anbefaler vi at du velge 1T – og vi tilrettelegger for en overgang til 1P innen høstferien dersom det viser seg å være et feilvalg.

 

Annet fremmedspråk

For å få generell studiekompetanse må du ha et fremmedspråk til nivå II, alternativt to ulike fremmedspråk til nivå I. Det er også mulig å utvide fremmedspråk til nivå III med programfag på vg3. Mange av dere har allerede et fremmedspråk til nivå I fra ungdomstrinnet. Askim vgs tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk.

OBS! Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i alle tre årene for å nå nivå II. For denne elevgruppen tilbyr vi kun tysk.

Da du søkte inntak i Vigo, krysset du av et fremmedspråkvalg. Vi tar dette valget som utgangspunkt når vi setter opp gruppene, men det er mulig å endre ønske i løpet av den første skoleuka.

Skolen kan ikke garantere at du får det fremmedspråket du ønsker. Hvis det er en stor skeivfordeling i elevmassen vil karaktergrunnlag i fremmedspråk fra ungdomstrinnet være utvalgskriteriet for oppsett av fremmedspråkgruppene.

Dersom du er minoritetsspråklig er det mulig å gjøre en avtale med skolen om å bytte ut fremmedspråk med privatisteksamen på tilsvarende nivå i eget morsmål. Slik avtale opprettes kun etter å ha gjennomført en veiledningssamtale med utdanningsleder Helga Sofie Berg.

Vi ønsker deg godt fagvalg og en god skolestart.

Kontakt

Anja Saxebøl
E-post
Telefon 69 81 63 13
Mobil 950 74 571