Voksenopplæring

Hvis du har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående opplæring, og har fylt 25 år, kan du søke om å bli deltager i voksenopplæring.

På Askim tilbyr vi voksenopplæring i helsearbeiderfaget, på dagtid.

Det er ingen søknadsfrister til voksenopplæring. Innsøking skjer på www.vigo.no , og du kan søke hele året. Du må ha en digital ID, for eksempel MinID, for å logge deg på Vigo og søke.

Søknaden din gjennomgås av en saksbehandler i Østfold fylkeskommune, som vurderer om du har voksenrett. Deretter innkalles du til en kartleggingssamtale på skolen. Kartleggingen skal avklare tidligere utdanning, målsettingene dine og om du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne ha utbytte av undervisningen. Du får også informasjon om realkompetansevurdering.

Resultatet av kartleggingen sendes tilbake til saksbehandler i Østfold fylkeskommune, som eventuelt gir deg et inntaksvedtak og tildeler studieplass.

Når du får tilbud om studieplass, er det viktig at du svarer innen frist som oppgis i brevet.

Det er lurt å ha en aktiv e-postkonto og en digital postkasse (for eksempel DigiPost) under opptaksprosessen.

Les mer om voksenopplæring hos Østfold Fylkeskommune.

Kontakt

Helga Sofie Berg
E-post
Telefon 69 81 63 03
Mobil 464 67 394
Linda Melissa Karlsen
E-post
Telefon 69 81 63 05