Skolemiljø

Skoledagen starter som regel kl. 08.20 og varer til kl. 15.15. Dagen er delt inn i 8 timer med ulike fag, noe som gir variasjon og spenn i skoledagen.

17 av totalt 190 skoledager har vi  fagdager på Askim. På fagdager har du færre fag pr dag, men kan få fordype deg i viktige i temaer. Du merker det ved at ranselen din er lettere, men fagdager gir oss også mulighet til å fordype oss og være mer aktiv i læring.

På Askim vil vi i samsvar med vår pedagogiske plattform søke et aktivt og engasjerende læringsmiljø, og vi forsøker å skape en trygg og inkluderende hverdag for alle. Dette stiller også krav til deg som elev, gjennom at du bidrar til egen og andres læring, og selv er aktivt med på å skape et godt miljø.

Kontaktlærerne er viktige i dette arbeidet. Du vil få en kontaktlærer som vil ha deg i vanlige fag, men som også har kontaktlærertime hver uke. Kontaktlæreren vil hjelpe deg med ulike saker og følge opp deg og resten av klassen. Denne læreren vil også gjennomføre egne elevsamtaler med deg gjennom året.

Det er også andre tilbud som kan benyttes gjennom en skoledag. I lunsj, fritimer eller andre pauser har du mulighet for å besøke en veldig hyggelig kantine, være sosial med medelevene i en av mange sittegrupper omkring på skolen, bruke biblioteket, eller benytte deg av våre fine utearealer med mulighet for ballspill og andre aktiviteter. Du kan også få hjelp med andre spørsmål av helsesøster, rådgivere, kontoret eller ledelsen ved skolen.