Styret i elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen.

Mer informasjon om elevråd finner du på elevråd.no og på ung.no.

Styret i elevrådet
Styret i elevrådet
Medlemmer Funksjon
Sara Houge Leder
Simen Stokstad Nestleder
Ida Garsegg Hansen Sektretær
Hamida Harerimana Rettighetsansvarlig
Henriette Borghov EO-kontakt
Emil Solvang Styremedlem
Henrik Eng Raddum Styremedlem
Patrick Pettersen Lintho Styremedlem
Nathalie Christiansen Styremedlem
Ole Fredrik Nilsen Styremedlem

Kontakt

Else Haug
E-post
Telefon 69 81 63 07
Mobil 916 84 220