Styret i elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen.

Mer informasjon om elevråd finner du på elevråd.no og på ung.no.

Styret i elevrådet
Medlemmer Funksjon
Sebastian Moss Leder
Emil Vesleng Hansen Nestleder
Andrine Gravdahl Sektretær
Martin Johansen Rettighetsansvarlig
Gjermund Wangberg Holmsen Ihlebekk EO-kontakt
Adrian Iqbal Hansen Styremedlem
Marko Saric Styremedlem
Tina Våje Styremedlem
Simen André Sammerud Landmark Styremedlem
Sigrid Anette Krogdahl Hågensen Styremedlem

Kontakt

Else Haug
E-post
Telefon 69 81 63 07
Mobil 916 84 220