Miljøfyrtårngruppe

Miljøfyrtårngruppe
Miljøfyrtårngruppe
Medlemmer Funksjon
Anne Steinsland Personalrådgiver
Arvid Jølrgensen Vaktmester
Bård T. Løken Pedagogisk ansatt
Hans Olav Kasbo Pedagogisk ansatt
Inger Stubergh Økonomirådgiver
Jørn Amund Winsvold Pedagogisk ansatt
Marianne Moen Renholder
Magne Sletner Pedagogisk ansatt