AMU - Arbeidsmiljøutvalget

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter.

Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert.

Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.

Hos Arbeidstilsynet finner du mer informasjon om AMU.

AMU - Arbeidsmiljøutvalget
AMU - Arbeidsmiljøutvalget
Medlemmer Funksjon
Vigdis Gjerberg Rektor
Arnfinn Løken Ass. rektor
Rudi Olsen Hovedverneombud
Mats B. Andreassen Fagleder
Bård T. Løken Pedagogisk ansatt
Liv R. Hellgren Pedagogisk ansatt
Sigrun Danielsen Pedagogisk ansatt
Arvid Jørgensen Vaktmester
Stian Hansen Elevrådsleder
Sara Houge Nestleder elevrådet

Kontakt

Anne L Steinsland
rådgiver personal
E-post
Telefon 69 81 63 09
Mobil 926 84 430