Fravær og tilstedeværelse

Askim videregående skole har en målsetting om at flest mulig elever skal fullføre og bestå, med best mulig resultat. Derfor har vi regler rundt deltakelse i opplæringen og tilstedeværelse i timene.

Ofte stilte spørsmål om fravær:

Fravær