Den gode timen

På Askim er vi opptatt av å se den enkelte og at alle skal ha et godt læringsmiljø. Derfor har vi noen prinsipper for den gode timen. Læring skjer best i samarbeid med andre, så det er viktig at du tar hensyn til menneskene rundt deg.

Vi er en åpen skole og åpenhet er en viktig del av prinsippet om «den gode timen», der vi har laget et mønster for opplæringen. Det at læreren er leder i klasserommet er med på å fremme god undervisning. Læreren kan sitt fag og behersker varierte arbeidsmåter og klarer å tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger. Den gode timen har et løft-fokus og gir elevene mestring.

 

"Den gode timen" ved Askim videregående skole ledes av læreren som:

Forutsetninger - kommunikasjon og klasseledelse

 • Planlegger og tenker gjennom hvilke utfordringer som kan oppstå, tar sine forholdsregler og har en plan for hvordan praktiske problemer skal løses.
 • Har overblikk over hva som hender i klassen og kan håndtere flere hendelser samtidig.
 • Tenker på at struktur er viktig for å skape et forutsigbart læringsmiljø.
 • Følger opp skolens reglement og husregler.

Oppstart

 • Er presis og har med seg alt som trengs av utstyr.
 • Hilser og smiler
 • Markerer tydelig at timen er i gang.
 • Presenterer/synliggjør timen/øktas mål og oppgaver for elevene.

Underveis

 • Bruker ulike undervisningsmetoder
 • Markerer overganger mellom aktiviteter

Avslutning

 • Oppsummerer timen/økta, eller lar elevene få et par minutter til å tenke gjennom hva de har lært
 • Er raus med ros
 • Markerer tydelig at timen er slutt og sørger for at rommet er ryddet.