Viktig melding!

Nordre Follo og omkringliggende kommuner innfører strenge smitteverntiltak.
Skolen er derfor stengt, og det blir digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar.

Skolens ledelse

Rektor

Vigdis Gjerberg

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 01
 • Telefon mobil: 930 31 301
 • E-post: vigdisg@viken.no

Klikk for stort bilde 

Assisterende rektor

Arnfinn Løken

 • Rektors stedfortreder
 • Eksamensleder
 • Kompetanseplan og rekruttering
 • Elevsaker
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer
 • Internasjonalisering

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Anja Saxebøl

 • Timeplanlegging
 • Fag- og timefordeling
 • Fagukeplanlegging
 • Fagvalg ST
 • Koordinere skolens FYR-arbeid
 • Bistå og samarbeide med fagledere på ST
 • Oppfølging av skolens styringssystem og pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 05
 • Telefon mobil: 950 74 571
 • E-post: anjas@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Else Haug

 • Ansvar for elevtjenesten
 • Ansvar for tilrettelagt opplæring
 • Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø
 • Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole
 • Ansvar for skolens bibliotek
 • Ansvar for elevrådet
 • Koordinator helsefremmende skole

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 06
 • Telefon mobil: 916 84 220
 • E-post: elseh@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Helga Sofie Berg

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader og tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 04
 • Telefon mobil: 464 67 394
 • E-post: helgab@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder

Ida Kværnes

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader og tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 13
 • Telefon mobil: 977 99 995
 • E-post: idak@viken.no

Klikk for stort bilde 

Utdanningsleder og Fagleder BA

Odd Terje Nilsen

 • Filialleder på Næringsparken
 • Ansvar for flerfaglig Vg3
 • Ansvar for OT-klassen
 • Byggesaksoppfølging
 • Trafikkansvarlig
 • Fagleder BA
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Vikaransvar

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Økonomileder

Terje Salvesen

 • Ansvar for oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal og sosiale medier
 • Ansvar for utlån/utleie av skolens lokaler

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Personalrådgiver og renholdsleder

Anne Steinsland

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Ansettelser
 • Kompetansefastsettelse
 • Personalmeldinger
 • Arbeidsavtaler
 • HMS-ansvarlig
 • Renholdsleder

Kontaktinfo

Telefon kontor: 69 81 63 20
Telefon mobil: 926 84 430
E-post: annstei@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder EL

Trond E. Nilsson

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 44
 • Telefon mobil: 911 47 614
 • E-post: trondn@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder HO

Trude Skogsberg

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 57
 • Telefon mobil: 478 09 320
 • E-post: trudesk@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder ID

Jon Arne Kristoffersen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontakt

 • Telefon kontor: 69 81 63 86
 • Telefon mobil: 481 07 675
 • E-post: jonk@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder MDD

Rolf Erichsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Kulturell skolesekk

Kontakt

 • Telefon kontor: 69 81 63 26
 • Telefon mobil: 984 32 158
 • E-post: rolfe@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder SS

Jan-Erik Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar på SS
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Fagleder TIP

Daniel Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Risikovurdering
 • Ansvarlig for skolens kjøretøy
 • Eksamens for praksiskandidater

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Fagleder ST

Guri Øiseth

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 • Telefon kontor: 69 81 63 27
 • Telefon mobil: 977 64 394
 • E-post: gurio@viken.no

Klikk for stort bilde 

Fagleder ST

Cecilie L. Aardal

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

Klikk for stort bilde  

Fagleder ST

Rønnaug Hovde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 Kontaktinfo

Klikk for stort bilde 

Til toppen