Skolens ledelse

Rektor

Vigdis Gjerberg

Telefon kontor: 69 81 63 01
Telefon mobil: 930 31 301
E-post: vigdisg@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

 

Ass. rektor

Arnfinn Løken

Telefon kontor: 69 81 63 02
Telefon mobil: 901 52 415
E-post: arnfinnl@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Rektors stedfortreder
 • Eksamensleder
 • Kompetanseplan og rekruttering
 • Elevsaker
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer
 • Internasjonalisering

 

Utdanningsleder

Anja Saxebøl

Telefon kontor: 69 81 63 13
Telefon mobil: 950 74 571
E-post: anjas@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Timeplanlegging
 • Fag- og timefordeling
 • Fagukeplanlegging
 • Fagvalg ST
 • Koordinere skolens FYR-arbeid
 • Bistå og samarbeide med fagledere på ST
 • Oppfølging av skolens styringssystem og pedagogisk utviklingsarbeid

 

Utdanningsleder

Else Haug

Telefon kontor: 69 81 63 07
Telefon mobil: 916 84 220
E-post: elseh@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Ansvar for elevtjenesten
 • Ansvar for tilrettelagt opplæring
 • Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø
 • Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole
 • Ansvar for skolens bibliotek
 • Ansvar for elevrådet
 • Koordinator helsefremmende skole

 

Utdanningsleder

Helga Sofie Berg

Telefon kontor: 69 81 63 03
Telefon mobil: 464 67 394
E-post: helgab@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader og tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

 

Utdanningsleder

Ida Kværnes

Telefon kontor: 69 81 63 12
Telefon mobil: 977 99 995
E-post: idak@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader og tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

 

Utdanningsleder

Fagleder BA

Odd Terje Nilsen

Telefon mobil: 413 06 367
E-post: oddnil@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Filialleder på Næringsparken
 • Ansvar for flerfaglig Vg3
 • Ansvar for OT-klassen
 • Byggesaksoppfølging
 • Trafikkansvarlig
 • Fagleder BA
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Vikaransvar

 

Økonomileder

Terje Salvesen

Telefon kontor: 69 81 63 11
Telefon mobil: 950 44 444
E-post: terjes@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Ansvar for oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal og sosiale medier
 • Ansvar for utlån/utleie av skolens lokaler

 

Personalrådgiver

Renholdsleder

Anne Steinsland

Telefon kontor: 69 81 63 09
Telefon mobil: 926 84 430
E-post: annstei@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Ansettelser
 • Kompetansefastsettelse
 • Personalmeldinger
 • Arbeidsavtaler
 • HMS-ansvarlig
 • Renholdsleder

 

Fagleder EL

Trond E. Nilsson

Telefon kontor: 69 81 63 44
Telefon mobil: 911 47 614
E-post: trondn@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder HO

Trude Skogsberg

Telefon kontor: 69 81 63 57
Telefon mobil: 478 09 320
E-post: trudesk@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder ID

Jon Arne Kristoffersen

Telefon kontor: 69 81 63 86
Telefon mobil: 481 07 675
E-post: jonk@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder MDD

Rolf Erichsen

Telefon kontor: 69 81 63 26
Telefon mobil: 984 32 158
E-post: rolfe@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Kulturell skolesekk

 

Fagleder SS

Jan-Erik Lien

Telefon kontor: 69 81 63 76
Telefon mobil: 994 45 788
E-post: janerikl@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar på SS
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder TIP

Daniel Lien

Telefon kontor: 69 81 63 50
Telefon mobil: 952 78 190
E-post: danielli@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Risikovurdering
 • Ansvarlig for skolens kjøretøy
 • Eksamens for praksiskandidater

 

Fagleder ST

Guri Øiseth

Telefon kontor: 69 81 63 27
Telefon mobil: 977 64 394
E-post: gurio@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder ST

Cecilie L. Aardal

Telefon kontor: 69 81 63 77
Telefon mobil: 936 91 520
E-post: cecilieaa@viken.no

Klikk for stort bilde

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

 

Fagleder ST

Rønnaug Hovde

Telefon kontor: 69 81 63 74
Telefon mobil: 918 22 851
E-post: ronnaugh@viken.no

Klikk for stort bilde 

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging
Til toppen