Skolens merkantile ansatte

Personalrådgiver

Renholdsleder

Anne Steinsland

Telefon kontor: 69 81 63 09

E-post: annste@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Ansettelser og kompetansefastsettelse
 • Personalmeldinger og arbeidsavtaler
 • HMS-ansvarlig
 • Lønn KO / vakter
 • Arkivansvarlig

 

Konsulent

Anne Marie Indrehus

Telefon kontor: 69 81 63 14

E-post: annind@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Eksamen
 • Dokumentasjon

 

Økonomirådgiver

Inger Stubergh

Telefon kontor: 69 81 63 04

E-post: ingstu@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Variabel lønn
 • Attestant og anviser på fakturaer og reiseregninger

 

Konsulent

Kim Ward Thorvik

Telefon kontor: 69 81 63 06

E-post: kimtho4@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Arkiv
 • Eksamen
 • Dokumentasjon

 

Saksbehandler

Linda Melissa Karlsen

Telefon kontor: 69 81 63 05

E-post: linpuz@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Voksenopplæring
 • Eksamen
 • Dokumentasjon

 

Sektretær

Linda Trondsdatter

Telefon kontor: 69 81 63 12

E-post: linrad@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Skoleskyss
 • Resepsjon
 • Post

 

Konsulent

Sigrid Bråthen

Telefon kontor: 69 81 63 08

E-post: sigbra@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Praksiskandidater
 • Eksamen
 • Dokumentasjon

 

Økonomileder

Terje Salvesen

Telefon kontor: 69 81 63 11

E-post: tersal1@ostfoldfk.no

Klikk for stort bilde

 • Ansvar for og oppfølging av økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside og sosiale medier