Viktig melding!

Nordre Follo og omkringliggende kommuner innfører strenge smitteverntiltak.
Skolen er derfor stengt, og det blir digital undervisning fra mandag 25. januar til og med fredag 29. januar.

Helsefremmende skole

Askim videregående skole - en helsefremmende skole.

Hva innebærer det og hvordan merkes det i skolehverdagen vår?

I «Kriterier for helsefremmende videregående skoler i Østfold 2015» står det innledningsvis: «Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjoner, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet». Det finnes kriterier både for helsefremmende skole og helsefremmende arbeidsplass som vil hjelpe oss i arbeidet med å gjennomføre dette.

Fra november 2015 har vi hatt status som Helsefremmende skole. Hva har skjedd siden da?

Vi har jobbet med å legge til rette så alle kan ha et arbeidsmiljø hvor alle kan trives og være trygge. Dette gjelder både elever og ansatte. Ett tiltak har vært å ansette en miljøskapende bibliotekar, Lisa Cathrin Lennertzen. Hun skal være med å igangsette ulike tilbud som aktiviteter inne på biblioteket, i gymsalene og ute på skoleplassen. I tillegg skal hun være synlig i skolemiljøet og være lett å ta kontakt med. Lisa er fra høsten 2017 også folkehelsekoordiator. Hun deler denne stillingen med Isabel Christoffersen. Sammen vil de videreføre tiltakene som allerede er i gang, samtidig som de vil utvikle nye tilbud. Isabel har i tillegg til å være folkehelsekoordiator og idrettsfaglærer, en liten stilling som ernæringsveileder. Dette er et fint supplement til skolens elevtjeneste.

For de ansatte vil vi fortsette med trimtilbudene og alle inviteres til å delta i felles tilbud som sjakk og quiz på biblioteket og fysiske aktiviteter i midttimene.

I tillegg til dette hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss gjennom aktivt å bidra til at alle har en god og trygg skolehverdag. Skole- og arbeidsmiljøet må være på en måte som gjør at hver enkelt trives og opplever mestring. Med dette som utgangspunkt vil læringsutbyttet bli stort og alle har mulighet til å gjennomføre det planlagte opplæringsløpet. Og dette oppnår vi med tett samarbeid og god kommunikasjon, ved å lytte til og ivareta hverandres ulikheter. Å være helsefremmende er å tenke forebyggende. Vi har alle muligheter til å lykkes med dette i skoleåret 2018/19 og vi gleder oss til å arbeide videre med det!

 

 

Klikk for stort bilde   

Til toppen