Trusler mot skoler i Norge

Det er de siste ukene mottatt trusler på sosiale medier til mange skoler rundt i landet, og vår skole er nå også en av dem. Truslene er vurdert av politiet til ikke å være reelle. 
Klikk for stort bilde  

På politiets anbefalinger opprettholder vi normal skoledag, og gjennomføre planlagte arrangementer på vanlig måte. 
Ved endringer i situasjonen vil det legges ut ny informasjon her – etter samråd med politiet. Har dere spørsmål så ta kontakt med rektor.