Sensur på høsteksamen

I skriftlige sentralgitte fag forfaller sensuren 3. januar og den foreligger skolene 4. januar.

Resultatet er tilgjengelig på privatistweb.no for kandidater som har meldt seg opp via web.

Kandidater som ikke har meldt seg opp på web, kan ta kontakt med skolen.

Husk at klagefristen løper fra den datoen sensuren foreligger og du kan gjøre deg kjent med resultatet.

Går du på skolen og meldte deg opp til eksamen på papirskjema kan du hente brevet ditt i resepsjonen i uke 2.

sensur_hosteksamen - Klikk for stort bilde