Oppstart for enkelte klasser i yrkesfag mandag 27. april - Informasjon til elever og foresatte

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på Vg2 og Vg3 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen. Vi åpner for opplæring i de tilfellene der det er strengt nødvendig med tanke på tilgang til verksteder og utstyr. Det vil si at elever fortsatt må påregne digital opplæring i noen programfagstimer. I de fleste tilfeller vil vi dele klassene i mindre grupper. Utplassering i bedrift koordineres av kontaktlærer og er bare aktuelt når elev, skole og bedrift er enige om at det er forsvarlig. All teoriundervisning vil fortsatt foregå digitalt.

Klikk for stort bilde  

Alle elever vil få beskjed av sin kontaktlærer om når de skal møte på skolen.

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Skolen har laget gjennomtenkte og gode rutiner slik at elevene som kommer tilbake på skolen ikke blir utsatt for eller bidrar til å spre koronasmitte. Det skal være trygt, både for elever og lærere, å komme på skolen de timene det er undervisning. Gode smitteverntiltak har derfor høyeste prioritet når undervisningen planlegges og organiseres. Ved oppstart vi vi følge alle de tiltak som er listet opp i denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Se også informasjon utarbeidet av Viken fylkeskommune: https://viken.no/aktuelt/til-deg-som-skal-tilbake-pa-skolen-27-april.22647.aspx

Bussene går som normalt fra og med mandag 27. april. Det vil si at de av dere som har rett til skolebuss i dag, også vil kunne ta buss til og fra skolen fremover. Det er busselskapet som har ansvar for å ivareta smittevernhensyn, men som en leverandør til Viken fylkeskommune skal de følge de samme nasjonale retningslinjer som resten av fylkeskommunen.

Kantina vil være stengt så du må ta med matpakke.