Møte for foresatte på Vg2

Mandag 16. september er det møte for foresatte på Vg2. Klikk på overskriften for mer informasjon.

Klikk for stort bilde

Vi legger opp til et møte som er todelt, hvor den første delen er felles for alle i auditoriet. Her kommer rektor bla. til å orientere om opplæringslovens §9A, fraværsrutiner, skolens forventninger, skole/hjem samarbeid,  elevtjenesten mm. Tidsmessig ser vi for oss at denne økta vil ta 30-40 minutter. Resten av møtet blir klassevis med kontaktlærere, evt. noe felles på avdelingen for yrkesfagene. Vg2 transport og logistikk har allerede avholdt dette foreldremøtet.