Internasjonale prosjekter/utveksling på Askim videregående skole, skoleåret 19/20

Askim videregående skole er med på en rekke internasjonale prosjekter. Disse gir dere unike muligheter til å oppleve og lære europeiske land å kjenne. Det gir dere også muligheten til å knytte vennskap på tvers av landegrenser.

Klikk for stort bilde

Se vedlagte informasjonsskriv og brosjyre for ytterligere informasjon.