Informasjon fra rektor til alle våre elever og foresatte fredag 20. mars

Vedlagt finner du viktig informasjon som alle skolens elever har fått på e-post. 

Klikk for stort bilde  

Kjære alle elever på Askim videregående skole!
Det er svært stille på skolen om dagen. Det er tomt over alt, nesten alle ansatte har hjemmekontor og vi savner dere masse. Alle elever har gjort en kjempeinnsats i den digitale opplæringen så langt. Vi heier på dere!

Nedenfor følger viktig informasjon som du må sette deg godt inn i:

•    På onsdag sendte vi dere en spørreundersøkelse. Tusen takk til alle som svarte og la inn kommentarer. Det er veldig fint å se at de aller fleste av dere vet hva som skal jobbes med i fagene og at dere opplever å ha god kontakt med lærerne deres. Teams ser også ut til å fungere veldig fint. Samtidig svarer mange at det har vært svært mye å gjøre. Dette tar vi på alvor og lærerne vil justere opplæringen i tråd med tilbakemeldingene dere har gitt. 
•    Helsesykepleierne er omplassert til å jobbe med kommunale helsetjenester, og er ikke tilgjengelig for skolens elever nå. Ved behov for helsetjenester må det nå tas kontakt med fastlege. Trenger du noen voksne å snakke med/ha kontakt kan du ta kontakt med noen i elevtjenesten. Du finner kontaktinformasjon på skolens hjemmeside, www.askim.vgs.no.
•    Vi oppfordrer deg til en normal dagsrytme der du står opp til vanlig tid, steller deg, spiser frokost og er klar til skoledagen. Gjennom dagen bør du sørge for å gå ut litt, kanskje trene og ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. Det kan oppleves som vanskelig å være så mye hjemme, men det er et viktig bidrag for å hindre smittespredning.
•    Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre. 
•    Fravær
Utdanningsdirektoratet skrev onsdag 18.3:
«Så lenge skolene er stengt, skal skolene ikke føre fravær». De sier også: « …at elevene oppfordres til å melde fra hvis de er syke eller forhindret fra å delta i undervisningen».

Hvordan gjør vi dette i Viken og på Askim videregående skole:
o    Hvis du er syk, eller ikke får deltatt i opplæringen av en annen grunn, så meld fra til kontaktlærer og faglærer som vanlig
o    Lærerne fører fravær, men fraværet blir haket av for «rettighet etter opplæringsloven», da kommer ikke fraværet på vitnemål og kompetansebevis.
o    Skolen fortsetter å undervise etter timeplanen fordi lærerne vil treffe deg, og dere får treffe hverandre.
o    Skolen vil at du ikke skal miste undervisning, og at du skal lære mest mulig.
o    Du skal få mulighet til å levere inn oppgaver og delta i digital opplæring slik at lærerne har grunnlag til å sette standpunktkarakterer. Det er ikke gitt annen beskjed fra Udir enn at standpunktkarakterer skal gis. Du vil få underveisvurdering av lærerne. Innsatsvilje, selvdisiplin og jevnt arbeid er spesielt viktig nå som du må jobbe mer selvstendig med fagene. 
•    Eksamen
Kunnskapsministeren informerte i går om at det i løpet av mars vil bli tatt en beslutning om gjennomføring av vårens eksamener for grunnskole og videregående skole. Per i dag går vi ut fra at eksamen skal gjennomføres. Vi gir ny informasjon når myndighetene har bestemt hvordan dette blir for våren 2020.

Lykke til videre og riktig god helg!

Med vennlig hilsen
Vigdis Gjerberg 
Rektor