Informasjon fra rektor til alle våre elever og foresatte fredag 17. april

Vedlagt finner du viktig informasjon som alle skolens elever har fått på e-post. 

Klikk for stort bilde  

Hei alle elever på Askim videregående skole!

Nå har vi hatt fire uker med hjemmeskole og hjemmekontor. Jeg tror vi alle nå føler på savn etter de vanlige hverdagene og lengter tilbake til skolen og det vanlige livet. Heldigvis er det positiv utvikling i antall smittede og syke mennesker. Det er veldig bra og gir håp om at vi etter hvert kan gå tilbake til det vanlige livet. Samtidig er det veldig viktig at vi fortsetter å følge tiltakene Folkehelseinstituttet.

Rett før påske bestemte regjeringen at skolen skal åpne for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag fra 27. april. Begrunnelsen er at elevene på Vg2 og Vg3 yrkesfag er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr det at det meste av programfag foregår på skolen, men at opplæring i fellesfagene (norsk, samfunnsfag, engelsk og krø) fortsatt gis som digital opplæring.

ALLE ANDRE ELEVER (Vg1 yrkesfag, musikk, dans og drama, idrettsfag, studiespesialisering, påbygg, OT-klassen, kombinasjonsklassene og voksenopplæringen) skal fortsette med digital hjemmeundervisning inntil myndighetene bestemmer noe annet.

Regjeringen har understreket at hensynet til helse alltid skal gå foran andre hensyn, og det utarbeides nå nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas i skolene. Det skal være trygt, både for elever og lærere å komme på skolen de timene det er undervisning, og gode smitteverntiltak har derfor høyeste prioritet når undervisningen planlegges og organiseres. Skolen er i gang med å planlegge opplæringen for Vg2 og Vg3 yrkesfag fra 27. april. Noe er bestemt, men mye må vi vente med til den nasjonale veilederen om smittevernhensyn er ferdig tirsdag neste uke. Du som går på Vg2 eller Vg3 yrkesfag vil få mer informasjon om hvordan opplæringen blir for akkurat deg i god tid før 27. april.

Østfold Kollektivtrafikk melder om at bussene kjører i henhold til ordinær ruteplan fra 27. april. Det vil si at de av dere som har rett til skoleskyss i dag, også vil kunne ta buss til og fra skolen fremover.

Til alle dere andre som lurer på når dere kan komme på skolen igjen, må jeg bare si at vi må avvente informasjon og avklaringer fra sentrale myndigheter. Kunnskapsministeren har sagt at regjeringens mål er at alle elever skal komme tilbake til skolen før ferien. Vi kommer med mer informasjon så snart vi vet noe mer.

Dersom du er bekymret, lurer på noe eller har noen innspill vi kan ha nytte av, er det viktig at du sier fra. Vi er mange på skolen som er her for deg.

Da gjenstår det bare en viktig ting: Riktig god helg og nyt det fine vårværet vi har for tida.

Med vennlig hilsen
Vigdis Gjerberg 
Rektor

____________________________________________________

Informasjonen under ble sendt ut fredag 20. mars

Kjære alle elever på Askim videregående skole!
Det er svært stille på skolen om dagen. Det er tomt over alt, nesten alle ansatte har hjemmekontor og vi savner dere masse. Alle elever har gjort en kjempeinnsats i den digitale opplæringen så langt. Vi heier på dere!

Nedenfor følger viktig informasjon som du må sette deg godt inn i:

•    På onsdag sendte vi dere en spørreundersøkelse. Tusen takk til alle som svarte og la inn kommentarer. Det er veldig fint å se at de aller fleste av dere vet hva som skal jobbes med i fagene og at dere opplever å ha god kontakt med lærerne deres. Teams ser også ut til å fungere veldig fint. Samtidig svarer mange at det har vært svært mye å gjøre. Dette tar vi på alvor og lærerne vil justere opplæringen i tråd med tilbakemeldingene dere har gitt. 
•    Helsesykepleierne er omplassert til å jobbe med kommunale helsetjenester, og er ikke tilgjengelig for skolens elever nå. Ved behov for helsetjenester må det nå tas kontakt med fastlege. Trenger du noen voksne å snakke med/ha kontakt kan du ta kontakt med noen i elevtjenesten. Du finner kontaktinformasjon på skolens hjemmeside, www.askim.vgs.no.
•    Vi oppfordrer deg til en normal dagsrytme der du står opp til vanlig tid, steller deg, spiser frokost og er klar til skoledagen. Gjennom dagen bør du sørge for å gå ut litt, kanskje trene og ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. Det kan oppleves som vanskelig å være så mye hjemme, men det er et viktig bidrag for å hindre smittespredning.
•    Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre. 
•    Fravær
Utdanningsdirektoratet skrev onsdag 18.3:
«Så lenge skolene er stengt, skal skolene ikke føre fravær». De sier også: « …at elevene oppfordres til å melde fra hvis de er syke eller forhindret fra å delta i undervisningen».

Hvordan gjør vi dette i Viken og på Askim videregående skole:
o    Hvis du er syk, eller ikke får deltatt i opplæringen av en annen grunn, så meld fra til kontaktlærer og faglærer som vanlig
o    Lærerne fører fravær, men fraværet blir haket av for «rettighet etter opplæringsloven», da kommer ikke fraværet på vitnemål og kompetansebevis.
o    Skolen fortsetter å undervise etter timeplanen fordi lærerne vil treffe deg, og dere får treffe hverandre.
o    Skolen vil at du ikke skal miste undervisning, og at du skal lære mest mulig.
o    Du skal få mulighet til å levere inn oppgaver og delta i digital opplæring slik at lærerne har grunnlag til å sette standpunktkarakterer. Det er ikke gitt annen beskjed fra Udir enn at standpunktkarakterer skal gis. Du vil få underveisvurdering av lærerne. Innsatsvilje, selvdisiplin og jevnt arbeid er spesielt viktig nå som du må jobbe mer selvstendig med fagene. 
•    Eksamen
Kunnskapsministeren informerte i går om at det i løpet av mars vil bli tatt en beslutning om gjennomføring av vårens eksamener for grunnskole og videregående skole. Per i dag går vi ut fra at eksamen skal gjennomføres. Vi gir ny informasjon når myndighetene har bestemt hvordan dette blir for våren 2020.

Lykke til videre og riktig god helg!

Med vennlig hilsen
Vigdis Gjerberg 
Rektor