Industry 4.0 - et Erasmus+ prosjekt

Prosjektets medlemmer er skolene Mendelova skole i Novy Jicin (Tsjekkia), BHAK-HBLW i Rohrbach (Østerrike) og Askim videregående skole. Hver skole har knyttet til seg en bedrift og vi har benyttet Dynatec AS. Prosjektets fulle navn er Industri 4.0 – Smart Companies and smart Schools. Det blir satt fokus på nyeste teknologi for design og produksjon.

Klikk for stort bilde  

Elevaktivitetene skjer ved at syv elever fra hvert land har noen oppgaver de løser før de møtes. På selve elevmøtene utføres det praktiske og teoretiske oppgaver - og ikke minst opplevelsen av et annet land og sosiale aktiviteter for elevene. Møtene går på rundgang i deltakerlandene. Neste elevmøte skal være i Rohrbach i april 2020. Rohrbach er et lite tettsted med ca 3000 innbyggere.

Søndag den 6. oktober dro Daniel Lien, Rune Johansen og undertegnede til Rohtbach for å planlegge neste års elevmøte. Vi overnattet på et «mann og kone - Hotel» og vi fikk se hvordan det er å bo på «bøgda» i Østerrike. Planene kom i havn og på hjemveien fikk vi oss en tur innom Wien og Schønbrunn.

Dag Wengen

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde