Elevundersøkelsen 2019

Alle elever på Askim videregående skole kan gjennomføre elevundersøkelsen torsdag 28/11, mandag 2/12 og onsdag 4/12.

Klikk for stort bilde  

Undersøkelsen har til hensikt å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene betyr mye for skolen og brukes til å utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Her kan elevene svare på undersøkelsen: https://elfu.udir.no/Respondent/login.aspx?key=%username% (dette organiseres av kontaktlærer).