Egenmelding ved sykdom og egenmelding ved karantene

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Se vedlagte egenmeldingsskjema. 

Klikk for stort bilde