Viktig informasjon til elever

Informasjon

Informasjon formidles i hovedsak via skolens hjemmeside og skole-eposten. Det er forventet at alle elever sjekker disse informasjonskanalene minimum én gang pr. dag. I tillegg finner du informasjon på Facebook. Lik siden til Askim videregående skole og hold deg oppdatert. Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra Outlook og Fronter også kan hentes fra mobile enheter. Mer informasjon om dette kommer på eget informasjonsmøte om IT for alle Vg1-elever.

Personlige eiendeler

Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler som du har med deg på skolen. Dette gjelder også PC og bøker som du har lånt på skolen. Ikke sett fra deg skolesekken din uten at du holder øye med den! Når du skal ha kroppsøving så sørg for at sekken din er innlåst i skap eller klasserom. Skolen er ikke økonomisk ansvarlig for eiendeler som ikke er forsvarlig innelåst. Skolens forsikring dekker ikke tap/tyveri fra skap.

Hvor skal du levere og hente eiendeler som blir funnet eller mistet:
Når du finner eller mister skolebøker:
Gjenglemte skolebøker leveres på biblioteket i G-bygget.

Når du finner eller mister gymtøy:
Alt gjenglemt gymtøy legges i en kasse utenfor idrettshallen i F-bygget.

Når du finner eller mister datautstyr/pc-lader:
Gjenglemt datautstyr leveres til skolens IT-avdeling i G-bygget.

Når du finner eller mister verdisaker:
Gjenglemte verdisaker funnet på hovedskolen i Vammaveien 100 leveres til skolens sentralbord i G-bygget.

Utenfor vaskerommet i kjelleren i E-bygget er det også en krok med gjenglemte eiendeler.

Gjenglemte verdisaker funnet på avd. Næringsparken leveres utdanningsleder Odd Nilsen som har kontor på avd. Næringsparken.

Skriv navnet ditt i alle skolebøker.

Merk PC-lader med navn og klasse (liten papirlapp med blank tape over).

2 ganger i året leveres gjenglemte eiendeler til Fretex.

Timeplan og fagdager

Timeplaner deles ut ved skolestart. I 17,5 skoledager gjennomføres alternativ timeplan, kalt fagdager. Timeplan og plan for fagdager kan bli endret i løpet av året.

Foreldremøter

Det avholdes foreldremøter for elevene på Vg1 og Vg2 i forbindelse med skolestart, samt i annet halvår. Se (husk ny lenkeaktivitetsplan på skolens hjemmesider. Foresatte til Vg3-elever inviteres til informasjonsmøte i forbindelse med russetiden.

Konferansetime

Konferansetime tilbys til foresatte til alle elever på Vg1 og Vg2 i 2. halvår.

Endret elevstatus

Elever som ønsker å avbryte eller endre tempo i sitt opplæringsløp, må ta kontakt med rådgiver. Elever som slutter etter 1. november har brukt ett av rettighetsårene sine.

Ekstra tid/tilrettelegging på prøver og eksamen

Elever som har rett til ekstra tid og tilrettelegging på prøver, må levere legeerklæring/dokumentasjon så snart som mulig til sin kontaktlærer.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen skjer her. Frist for dette er 1. april for våreksamener og 3 uker før høsteksamener.

Gratis skolebøker

Alle elever får utdelt gratis skolebøker. Bøkene er lånt ut på strekkoder. Det innebærer at bøker ikke må byttes. Hvis det skjer, kan feil person bli stilt ansvarlig for tapt bok. Bøkene må leveres tilbake i samme stand som de ble utdelt. Tapte/ødelagte bøker må erstattes.

Bærbar PC

Alle elever som studerer på dagtid får utlevert en bærbar PC som det er forventet at benyttes aktivt i undervisningen. PC-en er utstyrt med de viktigste kontorstøtteprogrammene samt digitale ordbøker. I tillegg kan det lastes ned tilleggsprogrammer gjennom programsenteret på startmenyen. På utlånsavtalen signerer du på at du ikke skal forlate datautstyret og lærebøker uten tilsyn.

Tobakksfri skoletid

Vi er en tobakksfri skole. Det betyr at røyking og bruk av snus ikke er tillatt i skoletiden.

Skap

Det er mulighet for å låne elevskap. Dette håndteres litt forskjellig på de ulike utdanningsprogram, men kontaktlæreren vil informere deg nærmere om dette. Skolens forsikring dekker ikke tap/tyveri fra skap. Alle elevskap skal tømmes før du tar sommerferie.

Kontoret

Kontoret finner du i bygg G og de hjelper deg med praktiske problemstillinger. Kontorets åpningstid de 3 første skoleukene er 08.00 - 15.30. Etter dette er kontoret åpningstid fra 09.45 - 13.45.

Skoleruta

Skoleruta for inneværende skoleår finner her.

Aktivitetsplan

Vi har en plan som viser skolens aktiviteter gjennom året. Planen er dynamisk og endres fortløpende som nye aktiviteter kommer på. Du finner siste og oppdaterte aktivitetsplan her.

Bibliotek

Skolens bibliotek finner du i lyse og moderne lokaler i 2. etasje i bygg G2, over kantina.  Bibliotekarene Hilde og Lisa hjelper deg med informasjonssøk, anbefaler litteratur samt hjelper deg med lån av bøker. De har i tillegg ansvaret for den praktiske organiseringen av skolebokutlån.

IT-støtte

Dag Wengen er teknisk og IKT-ansvarlig. IT-tekniker Lars Christian Ødegård og Thor Andre Kristoffersen bidrar også med IT-støtte. Avdelingen har i tillegg Ari Azizi som er IKT-lærling. IKT-avdelingen hjelper deg dersom du har tekniske problemer med din bærbare PC. De har dessuten ansvaret for at den tekniske infrastrukturen på skolen er tilfredsstillende. IT-avdelingen holder til i 1. etasje i G-bygget, innenfor kantina.

Frukt og grønt

Hver morgen kan du hente deg frukt i kantina på hovedskolen og på Næringsparken.

Frokostservering

Det serveres gratis havregrøt til elevene i kantina fra 07.50 - 08.20.

Parkering

Kommer du med bil/traktor skal du parkere på anvist plass- ELEVPARKERING.  Det er ved den nye tannklinikken.

Kommer du med MC, ATV eller moped skal du parkerer på anvist plass for MC. Det er ved  inngang kantine.

Blir du kjørt til eller fra skolen skal av og påstigning skje i droppsonen foran ved B- bygget.  Dvs. kjøring til E -eller F-bygg er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å kjøre mellom byggene.

Brudd på reglement vil føre til anmerkning.

Du skal parkere innenfor markert felt.

Hold skolen ren

Hver enkelt elev har ansvar for å rydde etter seg og benytte søppelkasser som er satt opp.

Ledervanding/kollegacoaching

Skolen har systemer for å støtte og følge opp lærerne. Du vil derfor oppleve at ledere/andre lærere kommer på uanmeldte besøk i klasserommet.

Til toppen