Søknad om endring av fag

I VIS kan du:

- søke om fritak fra kroppsøving
- søke om fritak fra vurdering i sidemål
- søke om godkjenning av tidligere bestått utdanning
- søke om bytting av fag

Til toppen