Læreres ABC til Askim videregående skole

A

A-bygget
A-bygget er bygget øverst ved Vammaveien. Her holder Helse- og oppvekst (HO) til. Fagleder er Ida Kværnes

Aktivitetsplan
Vi har en plan som viser skolens aktiviteter gjennom året. Planen er dynamisk og endres fortløpende etter hvert som nye aktiviteter kommer til. Aktivitetsplanen finner du her.

Ansattkort
Ansattkortet får vi én gang. Det samme kortet brukes år etter år. Kortet brukes som nøkkelkort etter kl.15.30 og i helgene, for å kopiere og skrive ut fra pc samt låne bøker på biblioteket. Tapt kort meldes fra til vaktmester slik at kortet "nøytraliseres".

Assisterende rektor
Assisterende rektor er Arnfinn Løken. Han har kontor på G-bygget.


B

B-bygget
B-bygget ligger nesten ved Vammaveien. Her holder Teknikk og industriell produksjon (TIP) til. Fagleder er Daniel Lien.

Biblioteket
Skolens bibliotek ligger i 2. etasje i bygg G2, over kantina. Bibliotekar og bibliotekleder er Hilde Solhaug og treffes på telefon 69816316. Lisa Cathrin Lennertzen er miljøskapende bibliotekar og treffes på 40433871. Vi har egne bok- og dvd-samlinger knyttet til de ulike fagene.

Blokker
Når fag- og timefordelinga er klar, legges programfag i det vi kaller blokker, med parallellagte fag. Elevene har fag i to til fire av disse blokkene. Blokkene heter A-blokk, B-blokk osv, og disse betegnelsene brukes i Fagukeplanen.


C

C-bygget
C-bygget går fra Vammaveien og til "brua". Her holder Elektro (EL) og Helse og Oppvekst (HO) Vg2 til. Fagleder for Elektro er Trond Nilsson.

C-Cafè
C-Cafè serverer gode og hjemmelagede produkter til elever og ansatte hver tirsdag. Åpningstider fra kl. 11.30-13.00.


D

D-bygget
D-bygget fortsetter på andre siden av «brua» for C-bygget. Her holder Elektro Vg1, Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel Vg2 til. Her ligger også Mette Mager som serverer suppe og dessert til ansatte hver onsdag. Pris kr 35.

Den gode timen
Dokumentet Den gode timen sier noe om forberedelse til og struktur av undervisningen.


E

E-bygget
E-bygget er bygget lengst unna Vammaveien. Her har Studiespesialiserende sin base og fagledere er Rønnaug Hovde og Cecilie Lichtwarck Aardal.

Eksamen
Ass. rektor Arnfinn Løken er eksamensansvarlig. Mange viktige dokumenter for lærere ligger på skolens hjemmeside og Utdanningsdirektoratet.

Eksaminator
Faglærer kan få opp egne partier til lokalgitt eksamen. Se veiledning til faglærer og sensor ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen,

Energibua
Energibua står på plenen mellom B-bygget og inngangen til kantina. Den er bygget av våre BA-elever. Bua er utstyrt med solcelleanlegg og solfanger for å demonstrere produksjon av fornybar energi. Bua kan brukes i ulike fag, blant annet til elevøvelser i naturfag.

E-post
Det er forventet at alle sjekker e-post daglig minst før første og etter siste undervisningstime.

Ekstra tid/tilrettelegging på prøver
Elever som har rett til ekstra tid og tilrettelegging på prøver, må levere legeerklæring/dokumentasjon så snart som mulig til sin kontaktlærer. Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen skjer her. Frist for dette er 1. april for våreksamener og 3 uker før høsteksamener.


F

F-bygget
F-bygget er idrettshallen vår. Her holder Idrettsfag (ID) til. Fagleder er Jon Arne Kristoffersen.

Fagledere
Hvert av våre utdanningsprogram har egen fagleder. Oversikt over skolens ledelse finner du her. De er også nevnt ved navn sammen med bygningen de har kontor i, her i dette dokumentet.

Fag- og timefordeling
Dette er en oversikt over hvilke fag og antall timer i faget den enkelte lærer har i et skoleår.

Fagrapporter
Leselistene er døpt om til Fagrapporter. Disse legges i rommet "Fagrapporter" på Fronter ved skoleårets slutt. Rapportene for avgangsfagene har en egen frist i mai.

Fagrom/-tips
Dette får vi først og fremst av hverandre. Fellesfagene har egne fagrom på Fronter der vi deler så godt vi kan.

Fagtorg
Fagtorget er informasjonsdeling. I januar stiller alle programfaglærere opp i veskehallen i E-bygget (eller et annet egnet sted) for å veilede elevene før fagvalget.

Fagdager
I 17,5 skoledager gjennomføres alternativ timeplan, kalt fagdager. Plan for fagdagene høsten 2018 finner du her. Plan for fagdagene våren 2019 finner du her. Plan for fagdager kan bli endret i løpet av året.

Foreldremøter
Det avholdes foreldremøter for elevene på Vg1 og Vg2 i forbindelse med skolestart, samt i andre halvår. Hvilke ansatte som deltar på de ulike foreldremøtene, varierer noe. Det avholdes også foreldremøte før russetiden.

Fravær
Fra høsten 2016 ble det innført nye rutiner for føring av fravær og oppfølging av elevfravær.

Fritak for vurdering
Søknad om fritak for vurdering gjør du her.

Folkehelsekoordinator
Alle helsefremmende skoler har folkehelsekoordinator i min 20% stilling. I år deler Lisa Cathrin Lennertzen og Isabel Christoffersen denne stillingen.

FYR (Fellesfag, Yrkesretting og Relevans)
Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisning i fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse. Yrkesrettinga innebærer også å forklare hvordan kompetansen fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor relevante yrker.

G

G-bygget
G-bygget ligger midt på skoleområdet. Her er resepsjon, kontor, bibliotek og kantine. I G1 er det realfagsrom og arbeidsrom for realfagslærere. Fagleder for realfag er Guri Øiseth. I G2 holder Musikk, dans, drama (MDD) til. Fagleder for MDD er Hildegunn Sagli Gudim.


H

H-bygget
H-bygget ligger ved lærerparkeringa. Her holder Service og samferdsel (SS) Vg1 til. Fagleder er Jan-Erik Lien. I kjelleren på H-bygget og i første etasje er elevtjenesten.

Helsefremmende skole
Askim vgs er en helsefremmende skole. Det betyr at vi skal ha et helsefremmende perspektiv og forankring i alt vi gjør på skolen, både i forhold til elever og ansatte.  I praksis innebærer dette blant annet at vi setter i gang ulike prosjekter som kan gjøre mange elever mer fysisk aktive og at ansatte får ulike trimtilbud. Dette tror vi fører til enda bedre læringsmiljø og økt trivsel for alle .

Helsesøster
Vår helsesøster i 100% stilling heter Lise Mette Solbrække. I tillegg vil helsesøster Kristine Buer Helle også være hos oss 2 dager i uka. Våre helsesøstre har kontor i kjelleren i H-bygget.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er vårt ansikt utad. Adressen er www.askim.vgs.no. Terje Salvesen har ansvaret for å oppdatere skolens hjemmeside. Hjemmesiden til Østfold fylkeskommune er www.ostfoldfk.no.

Husreglene
Husreglene henger i alle klasserom. Husreglene er utgangspunkt for klassens egne ordensregler.


I

Individuell arbeidsplan
Alle lærere skal ha en individuell arbeidsplan som inneholder undervisningstimer og faste møtetider. Andre møter avtales ved behov.

Informasjon
Det er mye informasjon! Informasjon formidles via Teams, skolemail-adressen og OneNote. Det gis også informasjon på fellesmøter/ seksjonsmøter / fagmøter. Det er forventet at alle sjekker e-post daglig før første og etter siste undervisningstime. OneNote brukes både til å finne igjen informasjon fra ledelsen og Fronter for å gi informasjon til elevene. Informasjon fra Outlook, Fronter og OneNote kan hentes fra mobile enheter.

Informasjon til elevene
Informasjon til elevene med mye aktuelt stoff ligger i OneNote og på skolens hjemmeside. Elevene har også skole e-post og fagrom i Fronter.

Internasjonalisering
Askim vgs deltar i prosjekter med skoler i flere europeiske land. I inneværende skoleår vil skoler fra Nederland, Italia, Spania, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike være involvert. Prosjektene integreres i undervisningen og de involverte elevene vil også i år få anledning til å delta i elevutvekslinger. Ass. rektor Arnfinn Løken er ansvarlig for internasjonaliseringa.

IOP
Noen elever har individuell opplæringsplan (IOP) etter vedtak fra PPT. Kontaktlærer er koordinator for elevens IOP-er.

IT-støtte
IT-avdelingen holder til i 1. etasje i G-bygget, og Dag Wengen er IKT-eder. IT-avdelingen hjelper både med tekniske problemer og tilleggsprogramvare som ikke ligger i programvarebiblioteket som er tilgjengelig direkte på din PC når du er på skolen.

 

K

Kantine
Felleskantina ligger i 1. etasje i G2. Den er åpen fra kl. 07.50. Kantina drives av Myrerskog Lunch & Catering AS.

Karriereveileder
Kenneth Bøe Jansen er karriereveileder for elever på ST, ID og MD . Han har kontor i H-bygget. Rudi Olsen er karriereveileder på TIP, EL, SS og HO og har kontor sammen med Jansen i H-bygget.

Karaktermøter
På slutten av hvert skoleår holdes karaktermøter for å sette standpunktkarakterer i orden og atferd. I henhold til lov og forskrift skal alle klassens lærere være til stede på disse møtene.

Konferansetime
Konferansetime tilbys til foresatte til alle elever på Vg1 og Vg2 i 2. halvår. Både kontaktlærere og faglærere må regne med å være til stede disse kveldene.

Kildebruk/å oppgi kilder
Skolen har laget et eget kildeskriv som ligger i OneNote.

Kjerneverdier
For å oppfylle visjonen vår et Kraftsenter for kunnskap og læringsglede har vi laget nøkkelordet KLARE (Kunnskap, Læringsglede, Ansvar, Respekt, Engasjement).

Klasselærerråd
Klasselærerråd er et møte med alle klassens lærere. På Vg1 (alle) og Vg2 YF vil klasselærerrådene bli satt opp på aktivitetsplanen. For Vg2 og Vg3 SF avtales klasselærerråd ved behov.

Kontaktlærer
Det holdes møter for kontaktlærere ved skolestart. Møter for resten av skoleåret står i aktivitetsplanen. Viktige og nyttige dokumenter ligger i OneNote - Klasseledelse.

Kontor
Kontoret ligger i G-bygget og de hjelper med praktiske problemstillinger. Kontorets åpningstid er 08.00 - 15.30 i ukene etter skolestart og kl. 09.45-13.45 resten av skoleåret. 


L

Lønnsslipp
Lønnslippen er digital og finnes på Visma.

Læreplaner
De oppdaterte læreplanene finner vi enklest på Utdanningsdirektoratet.


M

Mette Mager
Hver onsdag serveres det suppe til ansatte fra kl.11.00 på Mette Mager i D-bygget.

Miljøskapende bibliotekar
Lisa Catrin Lennertzen er skolen miljøskapende bibliotekar. Hun har arbeidsplassen sin på biblioteket, men er mye rundt på hele skolen.


N

Næringsparken
Næringsparken ligger i Vangsveien ca. 20 minutters gange fra hovedskolen. Her holder Bygg- og anleggsteknikk (BA) til. Fagleder (og utdanningsleder) er Odd Nilsen. En av SS-klassene, 2TRLA, holder også til her.


O

Oppad
Føring av elevers tilstedeværelse og fravær gjøres daglig i Oppad.

Opplæringslova m/forskrift
Her står blant annet om elevenes arbeidsmiljølov i kap. 9A. Hele loven finner du her.

Ordensreglement
Det er felles ordensreglement for Østfold Fylkeskommune. Reglementet finner du her.


P

Parkering
Det er naturlig nok kun tillatt å parkere på oppmerket plass og ansatte skal ha gyldig parkeringsbevis liggende synlig i bilen. Følg med på skilting og informasjon som blir gitt i OneNote og på skolens hjemmeside.

PC
Alle lærere får utlevert en bærbar PC som det er forventet at benyttes aktivt i undervisningen. PC-en er utstyrt med de viktigste kontorstøtteprogrammene samt digitale ordbøker. I tillegg kan det lastes ned tilleggsprogrammer gjennom programbiblioteket i kontrollpanelet. Hvis programmene ikke finnes der, kan kanskje IT-kontoret hjelpe til.

Permisjoner
Vi har et permisjonsreglement som ligger på Østfold fylkeskommunes hjemmeside. Permisjoner avtales med nærmeste leder. Det søkes på et blått skjema.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste har kontor i Skolegata i Askim sentrum.

 

R

Regler og rutiner
Dette finner du i mappa "Regler og rutiner" i OneNote.

Reiseregninger
Reiseregninger sendes via Visma. Ta kontakt med økonomiansvarlig Terje Salvesen ved problemer.

Rektor
Rektor heter Vigdis Gjerberg og har kontor i G-bygget, G1. Vigdis treffes på 69816301 eller 930 31 301.

Renholdere
Renholderne er knyttet til hver sine bygg.

Røyking
Vi er en tobakksfri skole. Det betyr at røyking og bruk av snus ikke er tillatt på skolens område.

Rådgivere
Sosialfaglig rådgiver og spes.ped-koordinator har kontor i kjelleren i H-bygget. Det samme har sosialfaglig rådgiver. Karriereveilederne har kontor i første etasje i H-bygget. Navn og mer informasjon om skolens rådgivere finner du her.


S

Sensor
Vi kan bli sendt ut som sensorer i lokalgitt eksamen. Se Veiledning til eksaminator/sensor.

Skolebøker
Skolebøkene lånes på biblioteket. Andre fagbøker står fagvis i seksjonsskapene.

Skolerute
Skoleruta for inneværende skoleår finner du her.


T

Teams
Lærere og andre ansatte skal bruke Teams til faglig samarbeid og som informasjonskanal. Det er forventet at alle ansatte leser uleste meldinger i Teams minst før første og etter siste undervisningstime.

Telefonliste
Siste utgave ligger alltid i OneNote.

Tilstedeværelse
Arbeidstiden på skolen skal i henhold til tariffavtalen normalt ligge innenfor 29 timer per uke. Alle lærere skal ha en plan som viser start og sluttid hver dag. Tilstedeværelsen skal være i tidsrommet 08.00-15.00. Dette avtales med nærmeste leder.

Timeplan og fagdager
Timeplaner deles ut ved skolestart. I 17,5 skoledager gjennomføres alternativ timeplan, kalt fagdager. Plan for fagdagene høsten 2019 finner du her. Plan for fagdagene våren 2020 finner du her. Timeplan og plan for fagdager kan bli endret i løpet av året.

Tobakksfri skoletid
Fra 1. juli 2014 trådte lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid i kraft. Tobakksfri skoletid innebærer at det for elevene verken er tillatt å bruke røyk eller snus i løpet av skoledagen, mens det for ansatte og besøkende innebærer at det ikke er tillatt å bruke røyk eller snus på skolens område.

Trening
Vi er opptatt av å holde våre ansatte i form. På onsdager er det gratis aerobic med Cecilie Aardal her på skolen kl. 15.30. På mandager er det gratis spinning i F-bygget kl. 15.30. Vi har også muligheter for div. egentrening i idrettsanlegget vårt. Følg med på informasjon.


U

Utdanningsledere
Utdanningslederne har ansvar for sentrale fellesoppgaver. Anja Saxebøl, Helga Sofie Berg og Else Haug har kontorer i G-bygget. Odd Nilsen har kontor på Næringsparken.

Utdanningsprogram
Vi har åtte utdanningsprogrammer ved Askim vgs. Se under de ulike byggene fra A til G.

Utviklingsplan
Utviklingsplanen ligger i OneNote.


V

Vaktmester
Vaktmesterne er aldri langt unna. Arvid Jørgensen (415 50 022) og Sveinar Søpler (993 98 265) er våre vaktmestere. Ring hvis det haster. Hvis det ikke haster, send e-post.

Varsel
Vi plikter å varsle elever ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd samt ikke vurdering i fag. Rutinen vår ligger i OneNote.

Veiledning til eksaminator/sensor
Østfold fylkeskommune har laget denne veiledningen til eksaminator/sensor i forbindelse med lokalgitt eksamen.

Vikarordningen
Faglederne er vikaransvarlig for de lærerne de har personalansvaret for. Rutine for både planlagt og ikke planlagt fravær ligger i OneNote.

Vikartimer
Lærerne må levere/sende vikarskjema til nærmeste leder for attestering etter avholdte vikartimer.

Visjon
Askim videregående skole skal være et Kraftsenter for kunnskap og læringsglede!

Visma
Visma er vårt program for reiseregninger og lønnsslipper. Programmet ligger som valg på PC-en.

Vurderingskriterier
Det foreligger vurderingskriterier med ulikt detaljnivå i fagene våre. Ta kontakt med fagleder.

Vurdering og tilbakemeldinger
Vurderingsdokumentet vårt ligger i OneNote.

Vurdering for læring
Vi har deltatt i prosjektet «Vurdering for læring» og legger stor vekt på at elevene skal få gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger.

 

Å

Årsplaner
Det skal lages årsplaner i alle fag. Disse legges i rommet «Årsplan» på Fronter, samt i fagrommet til elevene.