Viktig informasjon til våre elever

I perioden frem til påske skal vi nå jobbe på en annen måte og opplæringen flyttes fra klasserommet til digital arena. Timeplanen går som vanlig, så det er viktig at du er tilgjengelig foran pc-en til første time!

Kontaktlæreren din og de andre faglærerne dine vil ta kontakt med deg for å informere om hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre.

Klikk for stort bilde  

Elever skal ikke oppholde seg på skolen, men skal kunne hente nødvendige verktøy og hjelpemidler. Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. Slik kan IKT-avdelingen, biblioteket og kontoret hjelpe deg i uke 12.

IKT-avdelingen
IKT er tilgjengelig fra 08:00-15:00 fra mandag til fredag.
Support og hastehenvendelser: 69 81 63 17 eller 69 81 63 97.
Av smittevernhensyn så ønsker vi så lite kontakt som mulig. Ta kontakt hvis du må oppsøke IKT-avdelingen ansikt til ansikt.

Det er også mulig å kontakte IKT direkte via E-post/Teams/Skype:
Roy Erik Borgen: royeb@ostfoldfk.no
Ari Azizi: ariaz@ostfoldfk.no
Thor Kristoffersen: thokri@ostfoldfk.no

Biblioteket
Våre bibliotekarer jobber hjemmefra og er selvfølgelig tilgjengelig for deg.
Se e-post fra Vibeke Løwig Halvorsen.

Kontoret/resepsjonen i G-bygget
Resepsjonen er bemannet fra kl. 10.00 - kl. 14.00.
Av smittevernhensyn så ønsker vi også der så lite kontakt som mulig.
Ta derfor, om mulig, kontakt med følgende personer før du kommer:
Mandag: Anne Marie Indrehus, telefon 69 81 63 14.
Tirsdag: Sigrid Bråthen, telefon 69 81 63 08.
Onsdag: Linda Karlsen, telefon 69 81 63 05.
Torsdag: Kim Thorvik, telefon 69 81 63 06.
Fredag: Mette Boysen, telefon 69 81 63 20.

Varelevering
Ta kontakt med vaktmester Arvid Jørgensen på telefon 41 55 00 22.

Kontaktinformasjon til skolen ledelse finner du her: https://askim.vgs.no/om-skolen/kontakt-oss/skolens-ledelse/