Viktig informasjon til våre elever

Nå har vi hatt fire uker med hjemmeskole og hjemmekontor. Vi føler vel alle på et savn etter de vanlige hverdagene og lengter tilbake til skolen og det vanlige livet. Heldigvis er det positiv utvikling i antall smittede og syke mennesker. Det er veldig bra og gir håp om at vi etter hvert kan gå tilbake til det vanlige livet. Samtidig er det veldig viktig at vi fortsetter å følge tiltakene Folkehelseinstituttet.

Timeplanen går som vanlig, så det er viktig at du er tilgjengelig foran pc-en til første time!

Kontaktlæreren din og de andre faglærerne dine vil ta kontakt med deg for å informere om hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre.

Trenger du noen å snakke med nå når skolen er stengt?  Kontaktinformasjon til skolens elevtjeneste, til kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner, til familiesentralen i Indre Østfold kommune og til ungdommens helsestasjon finner du her: https://askim.vgs.no/nyheter/trenger-du-noen-a-snakke-med-na-nar-skolen-er-stengt.115992.aspx

Muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen våren 2020 avlyses. Det betyr at du nå kan ha full oppmerksomhet på å gjøre standpunktkarakteren i fagene dine så god som mulig. Dersom du vil lese pressemeldingen til regjeringen kan du bruke denne linken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

Klikk for stort bilde    

Elever skal ikke oppholde seg på skolen, men skal kunne hente nødvendige verktøy og hjelpemidler. Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. Slik kan IKT-avdelingen, biblioteket og kontoret hjelpe deg i ukene frem mot påske.

IKT-avdelingen
IKT er tilgjengelig fra 08:00-15:00 fra mandag til fredag.
Support og hastehenvendelser: 69 81 63 17 eller 69 81 63 97.
Av smittevernhensyn så ønsker vi så lite kontakt som mulig. Ta kontakt hvis du må oppsøke IKT-avdelingen ansikt til ansikt.

Det er også mulig å kontakte IKT direkte via E-post/Teams/Skype:
Ari Azizi: ariaz@ostfoldfk.no
Thor Kristoffersen: thokri@ostfoldfk.no

Biblioteket
Våre bibliotekarer jobber hjemmefra og er selvfølgelig tilgjengelig for deg.
Se e-post fra Vibeke Løwig Halvorsen.

Kontoret/resepsjonen i G-bygget
Resepsjonen er bemannet fra kl. 10.00 - kl. 14.00.
Av smittevernhensyn så ønsker vi også der så lite kontakt som mulig.
Ta derfor, om mulig, kontakt med følgende personer før du kommer:
Mandag: Anne Marie Indrehus, telefon 69 81 63 14.
Tirsdag: Sigrid Bråthen, telefon 69 81 63 08.
Onsdag: Linda Karlsen, telefon 69 81 63 05.
Torsdag: Kim Thorvik, telefon 69 81 63 06.
Fredag: Mette Boysen, telefon 69 81 63 20.

Varelevering
Ta kontakt med vaktmester Arvid Jørgensen på telefon 41 55 00 22.

Kontaktinformasjon til skolen ledelse finner du her: https://askim.vgs.no/om-skolen/kontakt-oss/skolens-ledelse/