Fra neste uke kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet. Nye veiledere for korona-situasjonen for videregående skole kommer fredag.  

  

Kjære elever og foresatte!

Endelig kom meldingen om at vi får lov til å åpne skolen for dere alle igjen.

Vi har laget gode rutiner for at det skal være trygt for elever og ansatte å komme tilbake.

Vi åpner noe gradvis. Det vil si at ikke alle klasser starter opp mandag, og at ikke alle klasser vil være der alle dager. Dette for at vi skal klare å etterleve de strenge smitteverntiltakene som myndighetene har pålagt oss. Oversikten under viser når den enkelt klasse har sin første skoledag etter gjenåpningen og veien videre vil variere fra klasse til klasse.

Vi gleder oss til å igjen se hver enkelt av dere.

Hjertelig velkommen!

  

Mandag 27. april åpner skolen igjen for noen av elevene på Vg2 og Vg3 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen. Vi åpner for opplæring i de tilfellene der det er strengt nødvendig med tanke på tilgang til verksteder og utstyr. Det vil si at elever fortsatt må påregne digital opplæring i noen programfagstimer. I de fleste tilfeller vil vi dele klassene i mindre grupper. Utplassering i bedrift koordineres av kontaktlærer og er bare aktuelt når elev, skole og bedrift er enige om at det er forsvarlig. All teoriundervisning vil fortsatt foregå digitalt.

  

Nå har vi hatt fire uker med hjemmeskole og hjemmekontor. Vi føler vel alle på et savn etter de vanlige hverdagene og lengter tilbake til skolen og det vanlige livet. Heldigvis er det positiv utvikling i antall smittede og syke mennesker. Det er veldig bra og gir håp om at vi etter hvert kan gå tilbake til det vanlige livet. Samtidig er det veldig viktig at vi fortsetter å følge tiltakene Folkehelseinstituttet.

Timeplanen går som vanlig, så det er viktig at du er tilgjengelig foran pc-en til første time!

Kontaktlæreren din og de andre faglærerne dine vil ta kontakt med deg for å informere om hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre.

Trenger du noen å snakke med nå når skolen er stengt?  Kontaktinformasjon til skolens elevtjeneste, til kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner, til familiesentralen i Indre Østfold kommune og til ungdommens helsestasjon finner du her: https://askim.vgs.no/nyheter/trenger-du-noen-a-snakke-med-na-nar-skolen-er-stengt.115992.aspx

Muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen våren 2020 avlyses. Det betyr at du nå kan ha full oppmerksomhet på å gjøre standpunktkarakteren i fagene dine så god som mulig. Dersom du vil lese pressemeldingen til regjeringen kan du bruke denne linken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/

    

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

  

Ingen elever ved Askim vgs er bekreftet smittet av Coronavirus.

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole. 

  

Til foresatte:

Skolen innfører et nytt sms-varslingssystem, og for å få dette til trenger vi hjelp!

  

Vi søker etter fagleder på helse- og oppvekstfag og lærer på service og samferdsel. Klikk på overskriften for mer informasjon.

  

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen hos oss.
  

Klikk på overskriften for mer informasjon.