Skolehelsetjenesten

Trenger du hjelp fra helsesøster, lege, skolepsykolog eller fysioterapeut? Du finner skolehelsetjenesten i underetasjen i H-bygget.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og skolepsykolog, og har som formål å fremme god helse blant elevene. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysninger i klassen.

Hos skolehelsetjenesten kan du få hjelp med:

 • trivsel på skolen, hjemme og/eller med venner
 • seksualitet og prevensjon
 • spørsmål om kropp og kosthold
 • bekymringer/psykiske vansker
 • rusproblematikk

Helsesykepleier orienterer om skolehelsetjenesten til alle VG1 klasser ved skolestart om høsten.

Skolehelsetjenesten består av:

 • Helsesykepleier Christine Noreng Dahl som er å treffe hver eneste skoledag i H-bygget. Hun kan også nås på mobil 41 53 12 85.
 • Helsesykepleier Lise Mette Solbrække som er å treffe mandager og torsdager i H-bygget. Hun kan også nås på mobil 90 19 42 10.
 • Christine og Lise Mette er for tiden utkommandert til legevakten for å jobbe der under den pågående Korona-situasjonen. De er derfor ikke tilgjengelig for skolens elever. Ta kontakt med din fastlege ved behov. For spørsmål av psykososial art, ta kontakt med skolens rådgivere.
 • Lege Mary Dayana Ragulan som er å treffe onsdager fra kl. 12.30-15.30 i H-bygget.
 • Fysioterapeut Vilde Sofie Svendsen som er å treffe mandager og fredager fra kl. 08.20-15.15 i H-bygget.
 • Psykisk helsearbeider Ingrid Lyngstad som er å treffe alle dager i H-bygget. Hun kan også nås på mobil 96 94 84 56.

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i skolehelsetjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.