Skolehelsetjenesten

Trenger du hjelp fra helsesøster, lege, skolepsykolog eller fysioterapeut? Du finner skolehelsetjenesten i underetasjen i H-bygget.

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, lege, skolepsykolog og fysioterapeut, og har som formål å fremme god helse blant elevene. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysninger i klassen.

Hos skolehelsetjenesten kan du få hjelp med:

  • trivsel på skolen, hjemme og/eller med venner
  • seksualitet og prevensjon
  • spørsmål om kropp og kosthold
  • bekymringer/psykiske vansker
  • rusproblematikk

Helsesøster orienterer om skolehelsetjenesten til alle VG1 klasser ved skolestart om høsten.

Skolehelsetjenesten består av:

  • Helsesøster Christine Noreng Dahl som er å treffe hver eneste skoledag i H-bygget. Hun kan også nås på mobil 41 53 12 85.
  • Helsesøster Lise Mette Solbrække som er å treffe onsdager i F-bygget og torsdager i H-bygget. Hun kan også nås på mobil 90 19 42 10.
  • Lege Per Øyvind Grønningsæter som er å treffe onsdager fra kl. 12.30-15.30 i H-bygget.
  • Fysioterapeut Hilde Røysland som er å treffe mandager og tirsdager i F-bygget og onsdager fra kl. 08.00-12.00 i H-bygget. Hun også nås på mobil 96 94 84 58.
  • Psykisk helsearbeider Ingrid Lyngstad som er å treffe mandager og fredager i H-bygget og tirsdager og torsdager i F-bygget. Hun kan også nå på mobil 96 94 84 56.

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i skolehelsetjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.

Kontakt

Christine Noreng Dahl
E-post
Mobil 415 31 285
Lise Mette Solbrække
E-post
Telefon 69 81 63 82
Mobil 901 94 210