Sosialpedagogisk rådgiver

Anne Cathrine og Rudi er skolens sosialpedagogiske rådgivere.

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg med å finne deg til rette i videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din og dine sosiale forhold på skolen. Rådgiveren kan blant annet hjelpe deg med å

  • klarlegge problemene og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser
  • finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten.

Anne Cathrine har kontor i underetasjen i H-bygget og er å treffe hver eneste skoledag.

Rudi har kontor i H-bygget og er å treffe tirsdager, torsdager og fredager.

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.

Kontakt

Anne Cathrine Aagaard
E-post
Telefon 69 81 63 41
Mobil 481 90 792
Rudi Olsen
E-post
Mobil 994 09 443