Sosialfaglig rådgiver

Petter er skolens sosialfaglige rådgiver.

Trenger du råd og veiledning knyttet til problemer som går ut over opplæring eller gjør dagliglivet vanskelig?

Sosialfaglig rådgiving kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/nettverk
  • Bolig/hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Jobbsøking
  • Andre ting som du opplever som problematisk

Petter har kontor i underetasjen i H-bygget og er å treffe hver eneste skoledag.

 

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.