Rådgiver/spesialpedagogisk koordinator

Hildegunn er rådgiver og skolens spesialpedagogiske koordinator.

Rådgiver/spesialpedagogisk koordinator skal hjelpe deg til å få en god overgang til videregående opplæring. Dette gjelder dersom du har behov for særskilt tilrettelegging, eller tilpasset opplæring ved spesialundervisning.


Skolen tilbyr:
• kartlegging av eventuelle utfordringer og omfanget av dem
• informasjon om hva skolen kan bidra med, og vurdere om det er behov for andre hjelpeinstanser
• hjelp med henvisning til PP-tjenesten for videregående opplæring (PPTvgo)
• informasjon om fagvalg og veien videre

Rådgiver/spesialpedagogisk koordinator samarbeider med PP-tjenesten, oppfølgingstjenesten, skolehelsetjenesten og andre instanser hvis det er behov.

Hildegunn har kontor i H-bygget og er å treffe hver dag. Send gjerne en sms til 98 90 17 68 eller e-post til hildegue@ostfoldfk.no før du kommer. Da vet du at hun er tilgjengelig og har muligheten til en samtale med deg.


Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring foreligger.

Kontakt

Hildegunn Aamodt Eikrem
E-post
Mobil 928 62 586