Minoritetsrådgiver

Jeg heter Ardiana og er skolens minoritetsrådgiver.

Jeg er her for deg som:

 • har flyttet til Norge fra et annet land
 • er født i Norge, men har foreldre/en av foreldrene fra et annet land
 • er skeiv
 • har tilhørighet til ulike trossamfunn

Dette kan du snakke med meg om:

 • bekymringer, frustrasjon og konflikter i forhold til venner, foreldre, familie
 • bekymring i forhold til å reise til et annet land
 • negativ sosial kontroll
 • spørsmål eller plager knyttet til omskjæring og kjønnslemlestelse
 • høyt fravær
 • tanker og bekymringer rundt det å ha kjæreste, forlovelse og ekteskap
 • trusler, press, tvang og vold
 • krysspress
 • foreldre som trenger veiledning. Vi plikter å anskaffe tolk, ved behov.
 • samarbeid med offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner i arbeid med konkrete saker
 • spørsmål knyttet til seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet

Jeg har kontor i E-bygget, rom E-127-A og er å treffe til følgende tider:

 • tirsdager fra kl. 12.00-15.30
 • torsdager fra kl. 08.00-15.30
 • fredager fra kl. 08.00-15.30

Minoritetsrådgiver har taushetsplikt. Det gjelder opplysninger om hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra eleven foreligger.

Kontakt

Ardiana Shabani Ibrahimi
E-post
Mobil 940 13 761