Miljøskapende bibliotekar

Lisa er skolens miljøskapende bibliotekar.

Skolebiblioteket har en sentral rolle og plass på vår skole. Biblioteket er en aktiv læringsarena som elevene oppsøker for å finne informasjon og få hjelp og veiledning.

I tillegg til hennes arbeidsoppgaver på biblioteket skal Lisa bidra til at du trives som elev ved Askim videregående skole. Lisa har ansvaret for og organiserer aktivitetstilbud for alle elever, på tvers av programområder, kultur og etnisitet. Ta kontakt med henne om du har forslag til aktiviteter som skolen bør tilby.

Lisa er en lett tilgjengelig voksenperson for alle skolens elever på biblioteket som ligger i etasjen over kantina i skolens G-bygg. 

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.

Kontakt

Lisa Cathrin Lennertzen
E-post
Telefon 69 81 63 81
Mobil 404 33 871