Karriereveiledere

Rudi og Kenneth er skolens karriereveiledere. Rudi veileder elever på yrkesfag og Kenneth veileder elever på studieforberedende.

Skolen ønsker å bidra til at du som elev får klarhet i og innsikt i spørsmål som angår din egen utdanning og framtidig yrkesvalg.
Informasjonen og veiledningen som tilbys i løpet av de tre årene ved Askim videregående skole vil skape et grunnlag for reflekterte og selvstendige valg av egen utdanning og/ eller yrke.

Skolen tilbyr:

  • informasjon om fagvalg og veien videre
  • gruppeveiledning og individuell veiledning i forbindelse med fagvalg og veien videre
  • besøk fra eksterne foredragsholdere og informanter
  • besøk på utdanningsmesse for elever på Vg2

Rudi har kontor i H-bygget og er å treffe tirsdager, torsdager og fredager.

Kenneth har kontor i E-bygget og er tilgjengelig alle dager.

Send gjerne en sms eller e-post før du kommer. Da vet du at vi er på plass og har tid til deg.

 

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev foreligger.

Kontakt

Rudi Olsen
E-post
Mobil 994 09 443
Kenneth Jansen
E-post
Mobil 412 96 640