Skal du gjennomføre privatisteksamen høsten 2020?

Det blir eksamensgjennomføring, tross strenge koronatiltak. Eksamensgjennomføringen er ikke berørt av at en klasse ved skolen nå er i karantene.  Det er veldig viktig at vi og du forholder oss til gjeldende smittevernregler. Eksamensinformasjon blir stadig oppdatert. Eksamensdatoer er nå sendt alle kandidatene og oppdatert her på hjemmesiden. Se vedlegg under.

Lærer skriver ordet privatist på tavlen - Klikk for stort bilde GettyImage   

Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater var 15. september denne høsten og 1. februar til våren.

Se vedlegg: Til deg som skal ta privatisteksamen høsten 2020 (PDF, 185 kB)

Du finner noe mer informasjon om privatisteksamen på vår nettside: eksamen for privatister 

Det er viktig at du leser informasjonen nøye, og følger med på eventuelle oppdateringer på denne siden.  

 

NB. Tilrettelegging av eksamen 
Dersom du kan dokumentere at du har spesielle vansker eller behov, kan du kan ha krav på tilrettelegging av eksamen, f.eks. forlenget tid. Du må søke om dette i oppmeldingsportalen: https://privatist.inschool.visma.no/Fristen er 15. oktober. 

De eksamener som gjennomføres ved Askim videregående skole finner du her:
Skriftlige eksamener: Eksamensoversikt skriftlig høsten 2020 (PDF, 155 kB)
Muntlig, muntlig/praktiske og praktiske: Eksamensoversikt muntlig og muntlig-praktisk eksamen høsten 2020 (PDF, 129 kB)

Det er ikke synlig for Askim videregående skole om kandidater skal gjennomføre eksamener ved andre videregående skoler.

Hvis noe er uklart, kontakt Helga Sofie Berg på telefon 69 81 63 04, eller eksamenskontoret i Viken: 

Telefon: 32 30 00 00 
E-post: eksamen@viken.no 

Til toppen