Retningslinjer smittevern ved Askim vgs

Elevene er forpliktet til å overholde de generelle retningslinjene som er gitt i vedlagte smitteveileder for videregående skole.

  

Håndtering av smittevern ved Askim vgs (PDF, 246 kB)

Til toppen