Privatisteksamen

Der blir eksamensgjennomføring, tross strenge koronatiltak. Det er veldig viktig at vi og du forholder oss til gjeldende smittevernregler. Eksamensinformasjon blir stadig oppdatert her. Oppmeldingsperioden er fra 15 januar til 1. februar.

Klikk for stort bilde 

Du finner noe mer informasjon om privatisteksamen på nettside Viken fylkeskommune: eksamen for privatister.

Det er viktig at du leser informasjonen nøye, og følger med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

NB. Tilrettelegging av eksamen 
Dersom du kan dokumentere at du har spesielle vansker eller behov, kan du kan ha krav på tilrettelegging av eksamen, f.eks. forlenget tid. Du må søke om dette i oppmeldingsportalen. Søknadsfristen for tilrettelegging er 1. mars. 

Hvis noe er uklart, kontakt Helga Sofie Berg på telefon 69 81 63 04,
eller eksamenskontoret i Viken: Telefon: 32 30 00 00. E-post: eksamen@viken.no 
 

Til toppen