Nå åpnes de videregående skolene opp igjen

Kjære elever og foresatte!

Endelig kom meldingen om at vi får lov til å åpne skolen for dere alle igjen.

Vi har laget gode rutiner for at det skal være trygt for elever og ansatte å komme tilbake.

Vi åpner noe gradvis. Det vil si at ikke alle klasser starter opp mandag, og at ikke alle klasser vil være der alle dager. Dette for at vi skal klare å etterleve de strenge smitteverntiltakene som myndighetene har pålagt oss. Oversikten under viser når den enkelt klasse har sin første skoledag etter gjenåpningen og veien videre vil variere fra klasse til klasse.

Vi gleder oss til å igjen se hver enkelt av dere.

Hjertelig velkommen!

Klikk for stort bilde 

Melding om rom og klokkeslett for oppstart kommer i egen melding fra kontaktlærer.

Undervisning frem til oppstart skjer på digitale flater. Også etter oppstart vil deler av undervisningen skje på digitale flater.

Første time på skolen vil det være opplæring i smittevern.

Oversikten under viser første skoledag for de ulike klassene. Plan for skoledager utover dette blir kommunisert første skoledag.

Mandag 11. mai:

 • Vg2 yrkesfag som tidligere etter oppsatt plan
 • kombinasjonsklasser (0LOVA, 0LOVB)
 • elever på alternative arenaer

Tirsdag 12. mai:

 • Vg1 studiespesialiserende (1STUA, 1STUB, 1STUC, 1STUD)
 • Vg1 idrettsfag (1IDRA)
 • Vg1 musikk, dans, drama (1MDDA)
 • Vg1 bygg og anleggsteknikk (1BATA)
 • Vg1 teknikk og industriell produksjon (1TIPA, 1TIPB, 1TIPC)
 • Vg1 service og samferdsel (1SSAA)  NB: 1SSAB starter på torsdag
 • Vg2 helsearbeiderfag (2HEAA, 2HEAAB)
 • Vg3 påbygging (3PBYA, 3PBYB, 3PBYC, 3PBMYR)

Onsdag 13. mai:

 • Vg2 studiespesialiserende (2STUA, 2STUB, 2STUC, 2STUD, 2STUE)
 • Vg2 idrettsfag (2IDRA)
 • Vg2 musikk, dans, drama (2MUSA)
 • Vg1 helse- og oppvekstfag (1HFSFA, 1HSFB, 1HSFC, 1HSFD)

Torsdag 14. mai:

 • Vg3 studiespesialiserende (3STUA, 3STUB, 3STUC, 3STUD, 3STUE)
 • Vg3 idrettsfag
 • Vg3 musikk, dans, drama (3MUSA)
 • Vg1 service og samferdsel (1SSAB)
 • Tilpasset kurs for voksne - OHSFAR - 

Fredag 15. mai:

 • OT-klasse

Opppstart for Vg1 elektro (1ELEA, 1ELEB, 1ELEC, 1ELED) blir ikke avklart før mandag.

__________________________________________________________

Denne er også lagt ut på Teams til alle våre elever:

Det er med stor glede at vi ønsker deg velkommen tilbake til skolen. I løpet av uken vil alle elever få minst en undervisningsdag på skolen. Vi har lagd en fremmøteplan for første dag for første dag på skolen - denne ligger på skolens hjemmeside. Som en forberedelse til oppmøte ber vi deg lese punktene som er opplistet nedenfor og legge deg disse på minnet:
* Digital undervisning fortsetter de dagene du ikke er på skolen
* Oppmøteplan er lagd for uke 20 og 21
* En meters regelen gjelder hele tiden. Vis hensyn i klasserom, korridorer såvel som på bussen
* Du får tildelt en fast plass i klasserommet som skal benyttes hele tiden.
* Ikke klemme andre selv om det er hyggelig og møtes igjen
* Du kan ikke komme på skolen dersom du er syk
* Kantina vil være stengt – ta med matpakke og drikke
* Du må spise på pulten din eller ute – kantina skal ikke benyttes
* Du bør tilbringe mest mulig av tiden i klasserommet
* Friminuttene tilbringes i klasserommet eller ute (det er viktig at du går raskest mulig ut gjennom nærmeste utgang)
* Følg lærerens instruksjoner for vask og desinfisering av pulten
* Ta med bøker, hodetelefoner og annet utstyr du trenger til timene
* Skoleskyssen går, men har du andre alternative måter komme deg til og fra skolen på så bruk det
* Elevtjenesten og biblioteket er tilgjengelig for deg – gjør avtale med mobil eller epost
* IT-avdelingen i G-bygget er tilgjengelig. Trenger ikke avtale men bare en person om gangen

Til toppen