Nytt smittetilfelle og undervisning på rødt nivå

I dag har en Vg1-elev på TI (teknologi- og industrifag) fått påvist smitte av covid-19. Dette har medført at kommuneoverlegen har satt 25 elever og 2 ansatte i karantene fra 17/11 til og med 27/11. Alle som er satt i karantene er varslet via sms og e-post. Lokale helsemyndigheter har etter en totalvurdering besluttet at skolen fra og med mandag 23. november er på rødt tiltaksnivå. Kantina er derfor stengt i uke 48.

Klikk for stort bilde 

Rødt nivå betyr blant annet at det skal være 1 meter avstand mellom elevene også i klasserommene, noe som betyr at store undervisningsgrupper har behov for to klasserom. Derfor kan ikke alle elever være på skolen samtidig og deler av opplæringen må gis digitalt. Elever som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg digital opplæring eller som tilhører sårbare grupper, vil fortsatt få et opplæringstilbud på skolen. Det samme gjelder for praktiske fag. Det betyr at f. eks verkstedsopplæring innenfor yrkesfagene, og enkelte fag innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene fortsatt vil ha et tilbud om opplæring på skolen.

Alle elever vil få beskjed direkte fra sin kontaktlærer om hvordan undervisningen vil foregå i neste uke (uke 48).

Nå er det svært viktig at du tar ansvar for å begrense smittespredningen ved å:

  • Holde deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på sykdom
  • Vaske hendene ofte
  • Holde god avstand til andre

Dette skal vi klare sammen!

God helg!

Til toppen