Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring. Egenmeldingsskjema finner du her.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. De ordinære fraværsreglene settes til side fra mandag 24. august fram til 1. november. Elevene skal likevel levere egenerklæring, og foresatte må bekrefte fraværet for elever under 18 år. 

Fraværsreglene endres for å sikre at elever som ikke skal være på skolen på grunn av symptomer eller mistanke om smitte, faktisk holder seg hjemme.

Elevene registrerer fravær i Visma InSchool (ViS), som normalt. Se skolens nettside for mer informasjon om ViS.

Frem til 1. november høsten 2020 gjelder følgende:

  • Elevene trenger ikke dokumentasjon (legeerklæring) for å få godkjent helsefravær, men må levere egenerklæring, som foresatte må bekrefte for elever under 18 år. Egenmelding om sykefravær (DOCX, 53 kB)
  • Elever på Vg4 påbygg, som gjennomfører fag- eller svenneprøver som er utsatt fra i vår, får godkjent fraværet når de skal opp til prøver.

Alternativ/digital undervisning ved fravær

Departementet påpeker at skolene må tilrettelegge for alternativ undervisning for de som må være hjemme med milde koronasymptomer eller er i karantene uten å være syke. Dette betyr at skolene må tilby undervisning tett opptil den vanlige ved å legge til rette for digital undervisning eller hjemmeoppgaver for å sikre den faglige progresjonen for elever som er borte fra skolen.

Se også Regjeringen.no 

Til toppen