Elevundersøkelsen høsten 2020

Elevundersøkelsen skal gjennomføres i alle klasser mandag 09/11, onsdag 11/1 eller torsdag 12/11. Før undersøkelsen gjennomføres, er det viktig at elever og foresatte leser de vedlagte dokumentene.

Klikk for stort bilde 

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Resultatene som kan hentes ut er på gruppenivå, ikke individnivå. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Ytterligere informasjon kan hentes på UDIR sine sider: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Når du skal svare på undersøkelsen kan denne linken brukes: https://elfu.udir.no/Respondent/login.aspx?key=%username%

 

Elevundersokelsen infoskriv vg1 2 og 3 (PDF, 94 kB)

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersokelsen (PDF, 41 kB)

Til toppen